Gemeente Nieuwegein

Gemeente Nieuwegein en ViS Detachering

ViS Detachering levert bij gemeente Nieuwegein ondersteuning ten behoeve van Vergunningaanvragen voor bouwwerkzaamheden en activiteiten gericht op het bestemmingsplan van de gemeente. Wij zijn trots dat wij hier als ViS Detachering een bijdrage aan mogen leveren.

ViS medewerkers bij gemeente Nieuwegein

WABO Casemanagers

Via Vis Detachering zijn bij gemeente Nieuwegein inmiddels meerdere Casemanagers op het gebied van de WABO werkzaam. Zij zijn in deze rol verantwoordelijk voor het afhandelen van eenvoudige tot complexe principeaanvragen en vergunningsaanvragen voor bouwwerkzaamheden, al dan niet gecombineerd met afwijkingen van het bestemmingsplan of activiteiten voor aanleggen, uitweg of monumenten. Tevens zijn zij verantwoordelijk zijn voor het toetsen aan de relevante wetgeving en beleid. Zij fungeren als aanspreekpunt voor externen (aanvrager, omwonenden, adviseurs zoals de brandweer en de welstandscommissie) en internen (adviseurs, specialisten, toezichthouders, management en bestuur). Het behandelen van zienswijzen, bezwaren en beroep bij omgevingsvergunningen behoort ook tot hun takenpakket.

Over gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is een dynamische gemeente in het centrum van het land. Mobiliteit, natuur, cultuur en sport zijn belangrijke speerpunten voor deze gemeente en haar inwoners en haar medewerkers.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Nijkerk of onze volgende opdrachtgever Gemeente Nissewaard. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.