Gemeente Lansingerland

ViS Detachering en gemeente Lansingerland

Bij gemeente Lansingerland worden de projecten ten behoeve van de openbare ruimte (in principe) op regiebasis uitgevoerd. Dit houdt in dat projecten inhoudelijk door externe partijen (advies-, ingenieursbureaus en aannemers) worden uitgevoerd en dat de gemeente, naast de opdrachtgevende rol, een controlerende, toetsende rol hierin bekleedt.

ViS medewerkers bij gemeente Lansingerland

Voor uiteenlopende projecten heeft onder andere een Projectmedewerker van ViS de voorbereiding van projecten verzorgd. Qua civiel- en cultuurtechnische projecten kan hierbij gedacht worden aan wegenbouw (asfalt en bestrating), riolering en kleinere (her-)ontwikkelingen van locaties waar vanzelfsprekend het nodige groen van toepassing is.

Projectmedewerker

De Projectmedewerker ondersteunt de Projectleider bij het opstellen van plannen van aanpak, het opstellen van werkbeschrijvingen, het verzorgen van voortgangsrapportages, het opstellen van offerte-aanvragen en de controle van externe werkzaamheden. Hierbij toetst hij bestekken, bereidt overleggen voor, begeleidt aanbestedingen en bewaakt na de gunning de planning en financiën. Tot slot heeft hij een belangrijke rol naar burgers waarbij hij de bewonersbijeenkomsten begeleidt, de communicatie en briefwisselingen verzorgt.

Projectleider Civiele Techniek

Als ambtelijk opdrachtnemer is de Projectleider Civiele Techniek eindverantwoordelijk voor de initiatie, voorbereiding, realisatie en evaluatie van projecten in het kader van investeringen, projectmatig onderhoud en grootschalige herinrichtingprojecten.

Over gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland is een middelgrote gemeente in de Randstad. Het bevindt zich in de provincie Zuid-Holland. De organisatie doet hard haar best om de gemeente nog aantrekkelijker te maken. Zij hebben een heldere visie op hun dienstverlening richting ondernemers en inwoners.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Krimpenerwaard of onze volgende opdrachtgever Gemeente Leiden. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Lansingerland logo