Gemeente Lansingerland

Bijdrage ViS Detachering

Bij de Gemeente Lansingerland worden de projecten ten behoeve van de openbare ruimte (in principe) op regiebasis uitgevoerd. Dit houdt in dat projecten inhoudelijk door externe partijen (advies-, ingenieursbureaus en aannemers) worden uitgevoerd en dat de gemeente, naast de opdrachtgevende rol, een controlerende, toetsende rol hierin bekleedt. Voor uiteenlopende projecten verzorgt een projectmedewerker van ViS de geleiding van de voorbereiding van projecten. Qua civiel- en cultuurtechnische projecten kan hierbij gedacht worden aan wegenbouw (asfalt en bestrating), riolering en kleinere (her-)ontwikkelingen van locaties waar vanzelfsprekend het nodige groen van toepassing is.

De werkzaamheden van onze medewerker betreffen naast de ondersteuning van de projectleider het opstellen van plannen van aanpak, het opstellen van werkbeschrijvingen, het verzorgen van voortgangsrapportages, het opstellen van offerte-aanvragen en de controle van externe werkzaamheden. Hierbij toetst hij bestekken, bereidt overleggen voor, begeleidt aanbestedingen en bewaakt na de gunning de planning en financiën. Tot slot heeft hij een belangrijke rol naar burgers waarbij hij de bewonersbijeenkomsten begeleidt, de communicatie en briefwisselingen verzorgt.

Over de Gemeente Lansingerland

De Gemeente Lansingerland is een middelgrote gemeente in de Randstad. Het bevindt zich in de provincie Zuid-Holland. De organisatie doet hard haar best om de gemeente nog aantrekkelijker te maken. Zij hebben een heldere visie op hun dienstverlening richting ondernemers en inwoners.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Gouda of onze volgende opdrachtgever Gemeente Leiden. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Lansingerland logo