Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem en ViS Detachering

Bij gemeente Kaag en Braassem is er recent via ViS Detachering een WABO Casemanager/ Bouwplantoester gestart.

ViS Medewerkers bij Gemeente Kaag en Braassem

WABO Casemanager/ Bouwplantoetser

Voor de Gemeente Kaag en Braassem is een Casemanager/ Bouwplantoester gespecialiseerd in WABO werkzaam. De volgende taken vallen onder zijn verantwoordelijkheid:  Be- en afhandelen (in rol van casemanager) van omgevingsvergunningen op het gebied van de WABO (inclusief bouwbesluit-, bestemmingsplan,- en welstandstoets). Zelfstandig regie voeren op het hele proces en delen daarvan ook zelf uitvoeren. Onderhouden van contact met de aanvrager over de voortgang. Onderzoeken, herkennen en de dwarsverbanden begrijpen van vergunningsaanvragen, die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels en wet- en regelgeving. Beoordelen van vergunningaanvragen op ontvankelijkheid, het toetsen van aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen. Afwegen van verschillende adviezen ten behoeve van het besluit. Overleggen en afstemmen met zowel interne collega’s uit andere disciplines als externe partners zoals de Omgevingsdienst en /of Veiligheidsregio. Het uiteindelijke verlenen van de beschikking. Het adviseren bij de technische afhandeling van bezwaar- en beroepzaken, die te maken hebben met je eigen dossier.

Over Gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem is er voor jong en oud, binnen deze gemeente is iedereen gelijk. Duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel binnen deze gemeente, zo hebben ze een duurzaam bouwloket waar inwoners onafhankelijke informatie en advies over duurzaam bouwen of verbouwen kunnen krijgen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever gemeente Hilversum of onze volgende opdrachtgever gemeente Katwijk. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.