Gemeente Gouda

ViS Detachering en gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. In de beginperiode van ViS is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Projectleider, Assistent Projectleider, Toezichthouder en Directievoerder. Vanaf dat moment zijn er voor al deze rollen meerdere medewerkers ingezet. Een aantal medewerkers zijn uiteindelijk in dienst getreden bij de gemeente.

ViS medewerkers bij gemeente Gouda

Projectleider

Als projectleider bij gemeente Gouda houd je je bezig met het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van werkzaamheden. De projectleider is verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening. Daarnaast verzorgen zij alle noodzakelijke communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. Ze voeren overleg, onderhandelen en onderhouden contact met in- en externe partijen, zoals interne opdrachtgevers, vergunningverlenende afdelingen, ingenieursbureaus, nutsbedrijven en aannemers.

Assistent Projectleider

Via ViS Detachering is er een Assistent Projectleider bij de gemeente Gouda van start gegaan. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, ontwerpen, projectdocumenten, planningen, aanbestedingsdocumenten en vergunningaanvragen. Hij houdt zich tevens bezig met het initiëren, coördineren, uitvoeren en evalueren van werkzaamheden en hij bewaakt de aspecten: planning, budget, kwaliteit, risico’s en informatievoorziening. Ook het beheer van technische voorzieningen en de projectadministratie valt onder zijn hoede.

Projecten bij gemeente Gouda

Ons personeel werkt bij de gemeente Gouda aan diverse projecten met betrekking tot de stedelijke infrastructuur. Zoals:

  • reconstructies van wegen (van asfaltonderhoud tot en met het tracé van een ringweg);
  • rioleringsprojecten (van relining tot en met de volledige vervanging inclusief de huisaansluitingen in een hele wijk);
  • (her-)ontwikkeling van gebieden, zowel woonwijken als industriegebied;
  • aanleg en vervanging van kunstwerken (van loopbruggen tot de renovatie van sluizen);
  • (groot) onderhoud aan cultuurtechnisch werk;
  • aanleg en/of de volledige vervanging van de openbare verlichting en VRI’s.

Over de Gemeente Gouda

De Gemeente Gouda is een middelgrote gemeentelijke organisatie in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is volop in ontwikkeling en er zijn diverse voorname projecten op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling gaande.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Etten-Leur of onze volgende opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Gouda logo