Gemeente Dronten

Gemeente Dronten en ViS Detachering

Bij de gemeente Dronten levert ViS Detachering expertise, controle en toezicht op het gebied van de WABO.

ViS medewerker bij gemeente Dronten

Casemanager WABO

Via ViS Detachering is een Casemanager WABO bij de gemeente Dronten aan de slag gegaan. De Casemanager WABO is het aanspreekpunt op het gebied van de WABO en geeft voorlichting aan diverse partijen. Hij beoordeelt en coördineert de aangevraagde omgevingsvergunningen, sloopvergunningen, vooroverlegplannen en principeverzoeken en zorgt voor een adequate afhandeling. Daarnaast toetst hij de aanvragen aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en andere relevante wet- en regelgeving.

Over gemeente Dronten

Gemeente Dronten is een middelgrote gemeente met een flinke dosis lef. In veertig jaar tijd groeide Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Als millennium en fairtrade gemeente is zij zeer betrokken is bij de samenleving en heeft zij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Er wordt volop ontwikkeld in deze gemeente en men gaat uitdagingen niet uit de weg.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Den Haag of onze volgende opdrachtgever Gemeente Eindhoven. Ga terug naar het opdrachtgeversoverzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

logo gemeente dronten