Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Bosch en ViS Detachering

Bij gemeente Den Bosch levert ViS Detachering door middel van de inzet van meerdere medewerkers een actieve bijdrage aan diverse civieltechnische projecten.

ViS Medewerkers bij gemeente Den Bosch

Projectleider Wijkbeheer

Via ViS Detachering is bij de gemeente Den Bosch een Projectleider Wijkbeheer voor de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte gestart. De Projectleider is verantwoordelijk voor de programmering van civiele en cultuurtechnische projecten en het beheren en onderhouden van het openbaar gebied. In deze functie wordt de communicatie naar diverse partijen klant- en samenwerkingsgericht verzorgd en worden de groen- en speelplekken, verhardingen en cyclisch beheer van wijken verbeterd.

Adviseur Planvorming

Eveneens zijn bij deze gemeente meerdere Adviseurs Planvorming aan de slag gegaan. Een Adviseur Planvorming biedt ondersteuning bij de vaststelling van bestemmingsplannen, waar het gaat om archeologische aspecten. Er wordt niet alleen advies gegeven betreffende archeologische vraagstukken en projecten, maar ook regionale adviesdiensten aan buurgemeenten in Noord-Brabant. De Adviseurs zijn nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen en projecten in de openbare ruimte. Tevens zijn ze medeverantwoordelijk voor het behartigen van de archeologische belangen, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving en juridische aspecten.

Toezichthouder

Via ViS Detachering zijn meerdere Toezichthouders gestart. In deze functie zijn de medewerkers van ViS verantwoordelijk voor het toezicht op projecten binnen diverse vakgebieden zoals civiele techniek, cultuurtechniek en groenbeheer. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van beheer- en onderhoudswerken volgens de beeldsystematiek van het CROW. Het voeren van werkoverleg, het afhandelen van meldingen en het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden vallen tevens onder de werkzaamheden.

Cultuurtechnische Werkvoorbereider

De Cultuurtechnische Werkvoorbereider werkt aan mooie en uitdagende projecten in de stad. Het voorbereiden van groenbestekken, raamcontracten en technische omschrijvingen op het gebied van aanleg en beheer van beplanting. Het opstellen van tekeningen en vaststellen van toe te passen materialen en specificaties. Het maken van berekeningen voor hoeveelheidbepalingen, opstellen van deelopdrachten en bestektoetsen uitvoeren. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeven van inkoopactiviteiten. Het toetsen van contracten op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. En ook het ondersteunen bij het uitwerken van beplantingstekeningen en bijwonen van project- en planningsoverleggen.

Over gemeente Den Bosch

De gemeente Den Bosch ligt in de provincie Noord-Brabant. De gemeente hecht veel waarde aan vitaliteit en dynamiek, tevens staan duurzaamheid en innovatie staan centraal in haar ondernemen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Delft of onze volgende opdrachtgever Gemeente Den Haag Ingenieursbureau. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Den Bosch logo