Gemeente Den Bosch

Gemeente Den Bosch en ViS Detachering

Bij gemeente Den Bosch levert ViS Detachering door middel van de inzet van meerdere medewerkers een actieve bijdrage aan diverse civieltechnische projecten.

ViS Medewerkers bij gemeente Den Bosch

Projectleider Wijkbeheer

Via ViS Detachering is bij de gemeente Den Bosch een Projectleider Wijkbeheer voor de afdeling Beheer en Programmering Openbare Ruimte gestart. In deze rol van je verantwoordelijk voor de programmering van civiele en cultuurtechnische projecten en het beheren en onderhouden van het openbaar gebied. Klant- en samenwerkingsgericht verzorg je de communicatie diverse partijen en kom je tot verbeteringen ten behoeve van groen- en speelplekken, verhardingen en cyclisch beheer van wijken.

Adviseur Planvorming

Eveneens zijn bij deze gemeente meerdere Adviseurs Planvorming aan de slag gegaan. In de rol van Adviseur Planvorming bied je ondersteuning bij de vaststelling van bestemmingsplannen, waar het gaat om archeologische aspecten. Je levert niet alleen advies betreffende archeologische vraagstukken en projecten, maar levert ook regionale adviesdiensten aan buurgemeenten in Noord-Brabant. In deze adviserende ben je nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen en projecten in de openbare ruimte. Je bent in deze functie medeverantwoordelijk voor het behartigen van de archeologische belangen, rekening houdend met geldende wet- en regelgeving en juridische aspecten.

Toezichthouder

Via ViS Detachering zijn meerdere Toezichthouders gestart. In deze functie zijn de medewerkers van ViS verantwoordelijk voor het toezicht op projecten binnen diverse vakgebieden zoals civiele techniek, cultuurtechniek en groenbeheer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van beheer- en onderhoudswerken volgens de beeldsystematiek van het CROW. Het voeren van werkoverleg, het afhandelen van meldingen en het uitvoeren van diverse administratieve werkzaamheden vallen tevens onder jouw hoede.

Over gemeente Den Bosch

De gemeente Den Bosch ligt in de provincie Noord-Brabant. De gemeente hecht veel waarde aan vitaliteit en dynamiek, tevens staan duurzaamheid en innovatie staan centraal in haar ondernemen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel of onze volgende opdrachtgever Gemeente Den Haag Ingenieursbureau. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Den Bosch logo