Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en ViS Detachering

Het blijft bijzonder om te werken voor de gemeente waar je gevestigd bent. Dit doen we voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tot een aantal jaar geleden zat het gemeentehuis zelfs bij ons om de hoek. Er is al lange tijd een relatie, maar vanaf 2015 is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk officieel een opdrachtgever.

ViS medewerkers bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschikt niet (meer) over een ‘eigen’ ingenieursbureau. Ze werken vanuit een regisseursrol. Dit houdt in dat veel van het voorbereidende werk wordt uitbesteed bij ingenieursbureaus en de medewerkers zelf bij de gemeente geen bestekken en tekeningen meer produceren. Er zijn via ViS meerdere Projectleiders, Assistent-Projectleiders en Toezichthouders werkzaam bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Projectleider

Onze Projectleiders werken aan uiteenlopende projecten in de openbare ruimte. Ze begeleiden het project vanaf het initiatief, met onder andere het Programma van Eisen, tot en met de realisatie. Deze projecten omvatten een breed vakgebied, zoals bijvoorbeeld locatie-ontwikkeling en verkeer en verlichting. Bij veel projecten ligt de nadruk op een ‘slappe bodem’.

Assistent Projectleider

Waar de Projectleiders optreden als ‘regisseur’ van het project, zijn de Assistent-Projectleiders verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de projecten. Ze houden zich bezig met het toetsen van de producten van bureaus, zoals ontwerpen en bestekken, en daarnaast vervult hij een toezichthoudende rol tijdens de realisatie van projecten. Op deze manier zetten we voor deze opdrachtgever ‘complete’ teams in voor projecten in de openbare ruimte.

Toezichthouder

De Toezichthouders die via ViS werkzaam zijn bij de gemeente houden toezicht op het werk die door andere partijen worden uitgevoerd en verwerken dit administratief. Daarnaast coördineren zij de uitvoerende werkzaamheden tussen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en andere (opdrachtnemende) partijen.

Projecten bij gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Industrieterrein Zoutman

Voor het industrieterrein Zoutman is in 2016 een Projectleider van ViS de voorbereidingen begonnen voor het groot onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij is uitvoerig overleg gevoerd met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om tot een gedragen ontwerp te komen, waarbij veel knelpunten in een vroeg stadium zijn opgelost. In de loop van de voorbereidingen is er nog een Assistent Projectleider bij gekomen om te ondersteunen en tijdens de uitvoering is daar nog een Toezichthouder aan toegevoegd.

Groot Onderhoud Asfalt

Voor de gehele gemeente is de afgelopen jaren het onderhoud van de wegen, met name dus asfalt, onder gebracht bij één aannemer. Hiermee wordt het asfaltonderhoud in diverse kernen, zoals Sluipwijk, Reeuwijk-Dorp, De Meije, maar ook Nieuwerbrug en Waarder opgepakt. Een Projectleider van ViS is hierbij vanaf het initiatief bij betrokken, heeft de aanbesteding geleid en coördineert in combinatie met de Wegbeheerder van de gemeente de verschillende projecten die hieruit voort komen. De projectleider wordt (gelukkig, want het is een hoop werk) bijgestaan en ondersteund door een Assistent Projectleider en tijdens de uitvoering pakt een Toezichthouder van ons de aansturing van de aannemer, het toezicht en (ten dele) de directievoering van het werkt op.

Herinrichting Reeuwijk-Brug West

In 2016 zijn de voorbereidingen begonnen met deze herinrichting, waarbij het rioolstelsel wordt vervangen, er (uiteraard veel) wordt opgehoogd en nieuwe verharding (van klinkers) wordt aangebracht. Daarnaast wordt door Stedin het volledige netwerk van gas en elektriciteit aangepast. In dit traject zijn in een vroeg stadium ook de bewoners van de wijk betrokken door middel van participatie met onder andere bewonersavonden. Hiermee is tot een gedragen ontwerp gekomen en wordt de wijk gefaseerd uitgevoerd. Vanuit ViS is onze Projectleider aangesteld om het volledig project de komende jaren in goede banen te leiden. Dit nadat in een eerder stadium de ‘voorbereiding’ is gedaan door een externe Projectleider, waarmee de flexibiliteit en toewijding van onze medewerkers weer eens wordt aangetoond. Inmiddels is daar een assistent-Projectleider van ViS aan toegevoegd en zal er tijdens de gefaseerde realisatie hoogstwaarschijnlijk toezicht door ons verzorgd worden.

Over gemeente Bodegraven-Reeuwijk

ViS Detachering heeft een duurzame relatie met de gemeente waarin wijzelf gevestigd zijn. De gemeente is volop in ontwikkeling en werkt nauw samen met haar inwoners ten behoeve van de diverse projecten. Ze streeft continu naar verbetering en doet er veel aan om de mooie en fijne woon-, leef- en werkomgeving te behouden.

Meer verhalen over onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom of onze volgende opdrachtgever Gemeente Buren. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Bodegraven Reeuwijk - Opdrachtgever van ViS Detachering