Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Bijdrage ViS Detachering

Er is een Projectleider gestart bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk en intussen is eveneens een Assistent-Projectleider werkzaam via ViS.

Bij de gemeente Bodegraven Reeuwijk hebben ze geen ‘eigen’ ingenieursbureau (meer) en doen ze in principe alles vanuit een regisseursrol. Dit houdt is dat veel van het voorbereidende werk wordt uitbesteed bij ingenieursbureaus en zij zelf (bijvoorbeeld) geen bestekken en tekeningen meer produceren. Onze Projectleider begeleidt vanaf het initiatief, met onder andere het Programma van Eisen, tot en met de realisatie uiteenlopende projecten in de openbare ruimte. Deze projecten betreffen een een breed vakgebied. Hierbij valt te denken aan en locatie-ontwikkeling, maar ook verkeer en verlichting. Bij veel projecten ligt de nadruk op een ‘slappe bodem’.

Waar de Projectleider optreedt als verantwoordelijk ‘regisseur’ van het project is de Assistent-Projectleider verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de projecten. Hierbij valt te denken aan het toetsen van de producten van bureaus, zoals ontwerpen en bestekken, maar daarnaast vervult hij een toezichthoudende rol tijdens de realisatie van projecten. Op deze manier hebben we voor deze opdrachtgever een ‘compleet’ team dat projecten in de openbare ruimte leidt.

Over gemeente Bodegraven Reeuwijk

Het blijft bijzonder om een daadwerkelijke relatie te hebben met de gemeente waar je zelf gevestigd bent. Dit is voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het geval en als deze gemeente nog niet gefuseerd was zat het gemeentehuis bij ons om de hoek. Er is al enige tijd een relatie, maar het is een daadwerkelijke opdrachtgever sinds 2015.

Meer verhalen over onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom of onze volgende opdrachtgever Gemeente Buren. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Bodegraven Reeuwijk - Opdrachtgever van ViS Detachering