Gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze en ViS Detachering

ViS Detachering levert bij gemeente Bernheze doormiddel van de inzet van haar medewerkers ondersteuning bij het opstellen van een omgevingsvisie en het implementeren van de omgevingswet. Een samenwerking om trots op te zijn.

ViS Medewerkers bij gemeente Bernheze

Programmamanager Omgevingswet

Vis Detachering biedt ondersteuning bij de gemeente Bernheze bij het implementeren van de omgevingswet. Hierbij wordt gewerkt aan de volgende zaken. Het aansturen op de programmadoelen van de omgevingswet. Het nemen van besluiten met het programmateam binnen de kaders van het programma. Het bewaken van de programmakoers. Toezien op de kwaliteit, samenhang en uniformiteit van de producten die worden opgeleverd. Actief samenwerken met in- en externe stakeholders en zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming. Het schrijven van adviesnota’s en notities ter informatie/ter opiniërende bespreking en raadsvoorstellen en die op de bestuurlijk agenda brengen. Het faciliteren en aansturen van het programmateam en het adviseren van de stuurgroep. Het voorbereiden van overleggen van het programmateam en de stuurgroep en zorgdragen voor de agenda stukken. Functioneren als opdrachtgever voor de (deel)projecten die zijn opgestart. Zorgdragen voor en bewaken van het programmabudget, capaciteit en middelen. De risico’s in beeld brengen, toezien op de integrale planning en zo nodig bijsturen. Specifieke onderwerpen begeleiden die urgent zijn en/of veel impact hebben. In het kader van de Omgevingswet als ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente fungeren in het overleg met in-en externe gesprekspartners, in de regionale samenwerkingsverbanden of lokaal (inwoners, maatschappelijk middenveld). Zorg dragen voor kennisontwikkeling binnen de organisatie.

Projectleider Omgevingsvisie

Via Vis Detachering is bij gemeente Bernheze een Projectleider aan de slag gegaan om de omgevingsvisie verder te ontwikkelen. Hierbij wordt gewerkt aan het het uitwerken en uitvoeren van het participatietraject. Het integraal benaderen, bestuurlijk afstemmen en participeren tijdens het traject behoort ook tot de verantwoordelijkheden. Tot slot worden de diverse bestuurlijke en ambtelijke documenten opgesteld.

Over gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze ligt in een prachtige en landelijke omgeving. De gemeente heeft een sociaal karakter en dit wordt ook beaamd door haar inwoners. ViS Detachering is dan ook trots op de samenwerking met deze mooie gemeente.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze volgende opdrachtgever Delta Infra. Of ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.