Gemeente Bergen op Zoom

Bijdrage ViS Detachering

Voor de Gemeente Bergen op Zoom leveren we extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies. De projecten betreffen het gehele civieltechnische scala (bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering, openbare ruimte). Binnen de gemeente worden zowel beheer en onderhoudsprojecten voorbereid als nieuwe ontwikkelingen en herinrichtingen.

Functie als Allround Adviseur Riolering

ViS levert een Allround Adviseur Riolering voor de gemeente Bergen op Zoom. Het team Beheer & Advies bestaat uit professionele medewerkers die oog hebben voor de behoefte vanuit de bewoners en andere belanghebbenden. Het team draagt zorg voor het borgen van de afgesproken kwaliteit. Als onderdeel van de afdeling Realisatie & Beheer wordt op een integrale wijze invulling gegeven aan het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het team Beheer & Advies is opgebouwd uit diverse vakinhoudelijke clusters zoals, Wegen en Verkeer, Groen en sport, Gebouwen en Water en Riolering.

Werkzaamheden ViS medewerker

De ViS medewerker is betrokken bij het cluster Water en Riolering. De ViS medewerker geeft invulling aan de gemeentelijke watertaken voor afval-, regen- en grondwater en staat aan de lat voor een goede uitvoering van het beheerproces. Daarbij is aandacht voor het hele spectrum van het beleid op het taakveld, ontwerp van stelsels tot en met het (dagelijks) beheer en onderhoud van de aanwezige ondergrondse infrastructuur.

Over gemeente Bergen op Zoom

Als er één ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historisch karakter van de binnenstad met de bijbehorende authentieke inrichting van de openbare ruimte. De gemeente, die transformeert in de richting van een regie- en netwerkgemeente, vindt een veilige en goede woon- en leefomgeving voor haar burgers en bedrijven van groot belang.

Meer verhalen over onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Amsterdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Bodegraven Reeuwijk. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Bergen op Zoom - opdrachtgever van ViS Detachering