Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom en ViS Detachering

Voor gemeente Bergen op Zoom levert ViS Detachering extra kennis en capaciteit op de afdeling Beheer & Advies. Binnen het gehele civieltechnische scala biedt ViS ondersteuning, denk hierbij aan projecten op het gebied van bestrating, bruggen, verkeer, veiligheid, groen, riolering en openbare ruimte. Binnen de gemeente worden beheer- en onderhoudsprojecten, maar ook ontwikkelings- en herinrichtingsprojecten.

ViS medewerker bij gemeente Bergen op Zoom

Allround Adviseur Riolering

Via ViS Detachering is er een Allround Adviseur Riolering gestart. Als Adviseur is hij verantwoordelijk voor de invulling van de gemeentelijke watertaken voor afval-, regen- en grondwater en waarborg je een goede uitvoering van het beheerproces. Daarbij is aandacht voor het hele spectrum van het beleid op het taakveld, ontwerp van stelsels tot en met het (dagelijks) beheer en onderhoud van de aanwezige ondergrondse infrastructuur.

Over gemeente Bergen op Zoom

Als er één ding opvalt aan Bergen op Zoom, dan is het wel het historisch karakter van de binnenstad met de bijbehorende authentieke inrichting van de openbare ruimte. De gemeente vindt een veilige en goede woon- en leefomgeving voor haar burgers en bedrijven van groot belang.

Meer verhalen over onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Amsterdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Bodegraven Reeuwijk. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Bergen op Zoom - opdrachtgever van ViS Detachering