Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort en ViS Detachering

ViS Detachering levert ondersteuning op de afdeling Projecten en Programma’s, het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf en het projectmanagementbureau van gemeente Amersfoort.

ViS Medewerkers bij gemeente Amersfoort

Projectleider Stedelijke Infrastructuur

Via ViS Detachering is bij de gemeente een Projectleider Stedelijke Infrastructuur van start gegaan. In deze rol geef je leiding en sturing aan jouw projectteams. Deze teams verzorgen diverse projecten in de openbare ruimte op het gebied van verkeer, beheer en gebiedsontwikkeling. Dat houdt in dat projecten worden geïnitieerd en voorbereid met als doel het behalen van de gewenste resultaten. Hierbij verzorg je de projectbeheersing en bewaak je de financiën, risico’s, kwaliteit en planning. Het afstemmen met de betrokken stakeholders is van groot belang en burgerparticipatie staat hoog in het vaandel. Gedurende de projectrealisatie stem je als Projectleider voortdurend af met de Directievoerder, hierdoor blijft hij gedurende alle projecten betrokken.

Omgevingsmanager

Via ViS Detachering is er een Omgevingsmanager begonnen bij deze gemeente. Als Omgevingsmanager ben je binnen het project de verbinding naar zowel de externe omgeving, als naar de interne bestuurlijke/politieke omgeving en de ambtelijke organisatie. Je richt je hierbij op stakeholdermanagement, raakvlakmanagement, impactmanagement, omgevings- en conditioneringsafspraken en communicatie.

Stedenbouwkundig Adviseur

Via ViS Detachering is een Stedenbouwkundig Adviseur aan de slag gegaan bij de gemeente Amersfoort. In de functie van Stedenbouwkundig Adviseur is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van initiatieven met als doel om te komen tot kwalitatieve projecten. Tevens is hij verantwoordelijk voor het bepalen van de kaders, het begeleiden van het ontwerpproces en het beoordelen van resultaten.

Adviseur Landschap

Bij de gemeente Amersfoort heeft de Adviseur Landschap de volgende taken: het aangeven van de kaders waarbinnen gewerkt dient te worden door (veelal) externe deskundigen. Het begeleiden van het ontwerpproces. Het beoordelen van het resultaat. Het flexibel inspelen op de behoeften van de stad. Het leveren van bijdragen in diverse projectteams aan riolerings-/herinrichtingsprojecten, grotere en kleinere ontwikkelingsprojecten. En het leveren van expertise en inzet op het project Digital Twin.

Over gemeente Amersfoort

Amersfoort is een middelgrote gemeentelijke organisatie in het midden van het land in een groene omgeving. De gemeente ligt ingeklemd tussen de A28 en A1 bij knooppunt Hoevelaken en beschikt naast de historische binnenstad ook over een grote vinex-ontwikkelingslocatie genaamd Vathorst.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn of volgende opdrachtgever Gemeente Amsterdam of ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Amersfoort - opdrachtgever ViS Detachering