Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn en ViS Detachering

Bij gemeente Alphen aan den Rijn leveren wij extra kennis en capaciteit binnen diverse civieltechnische specialismen en zijn onze medewerkers actief betrokken bij allerlei projecten binnen het vakgebied.

ViS medewerkers bij gemeente Alphen aan den Rijn

Projectleider Civieltechnische Projecten

Via ViS Detachering is er een Projectleider Civieltechnische Projecten geplaatst. In deze rol ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van civiel- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte. Het optreden als regisseur voor een goede opdrachtformulering, procesbegeleiding en kwaliteitsborging bij uitbestedingen valt ook onder jouw hoede. Tevens acteer je als schakel tussen de afdeling en de interne samenwerkingspartners, draag je zorg voor het informeren van het (lijn)management en draag je de verantwoordelijkheid voor de ramingen, contractvorming, planning, coördinatie, organisatie, veiligheid en het budget van projecten.

Projectplanner

Via ViS Detachering is er tevens een Projectplanner gestart. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van projectplanningen inclusief recources en het tijdig bijhouden daarvan. Het maken van analyses, rapportages en indien nodig het nemen van initiatieven tot wijziging van de procesgang behoren ook tot de verantwoordelijk. Daarnaast signaleer en analyseer je vertragingen, overschrijdingen en risico’s en doe je voorstellen ter voorkoming hiervan.

Tekenaar

Via ViS Detachering is er een Tekenaar aan de slag gegaan. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de besteks-, uitvoerings- en werktekeningen en in voorkomende gevallen het bijbehorende bestek. Ook valt onder jouw taken het specificeren van de werkmethoden, voorschriften en kwaliteitseisen, evenals het bepalen van de toe te passen materialen op basis van prijzen, kwaliteit en ethica en verzorg je de correspondentie met belanghebbenden.

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Voor de uitvoering van diverse projecten hebben wij een medewerker bij de gemeente Alphen aan den Rijn ingezet in de rol van Toezichthouder Kabels en Leidingen. De Toezichthouder is verantwoordelijk voor het volledige toezicht op projecten, inclusief de administratie. Hiervoor is het onderhouden van contact met aannemers en collega’s van essentieel belang. Naast de toezichthoudende werkzaamheden ben je in deze functie actief binnen het beheer van de openbare ruimte. Hierbij houd je het beheersysteem bij, maak je meldingen aan en begeleid je de vergunningstrajecten van opdrachtnemers.

Over de gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn ligt bij ons om de hoek. Dit zorgt voor een nauwe band en samenwerking. Sinds het een concrete opdrachtgever (vanaf 2014) van ons is hebben wij deze samenwerkende relatie alleen nog maar kunnen versterken.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Almere of onze volgende opdrachtgever Gemeente Amersfoort. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo gemeente Alphen aan den Rijn - Opdrachtgever ViS Detachering