Gemeente Almere

Bijdrage ViS Detachering

Bij de Gemeente Almere levert ViS ondersteuning op de afdeling Buitenomgeving binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB) van Stadsbeheer. De groep Buitenomgeving vormt voor de gebruikers van de openbare ruimte en voor bewoners vaak het eerste aanspreekpunt. Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten. De Toezichthouders zijn gespecialiseerd op verschillende vakgebieden zoals; aanleg wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen deze groep wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte begeleid, bewonersmeldingen behandeld, de contacten met de gebruikers en bewoners onderhouden en het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord.

Onze Toezichthouder heeft als specialisatie groen en speelvoorzieningen en draagt zorg voor een de aansturing van het uitvoerend groenproces. Hij heeft de dagelijkse op het gebied van aanleg en onderhoudsprojecten binnen zijn specialisme. Daarnaast voert hij inspecties uit en surveilleert hij ten behoeve van het onderhoud van de openbare ruimte. Ook treedt hij op bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van werklocaties. Tot slot fungeert hij als Directievoerder en Toezichthouder in het kader van bestekken en beoordeelt hij daarbij meer en minderwerk.

Over Gemeente Almere

De Gemeente Almere is in ontwikkeling. In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze moderne stad aangewezen als tweede grotere stad in Flevoland met een gunstige ligging ten opzichte van de regio Amsterdam. Inmiddels telt de stad ruim 200.000 inwoners en is het nog altijd volop in ontwikkeling. De stad kent verschillende stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad (oost en west), Almere Centrum, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus.
In de komende periode heeft Almere de potentie om door te groeien tot een inwoneraantal van ruim 300.000. Door deze bijzonder grote ontwikkelingen ligt er niet alleen een vraagstuk voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte maar ook op het gebied van beheer en onderhoud vormt dit een grote uitdaging. ViS is verheugd om een steentje bij te dragen aan zo’n unieke opgave.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alblasserdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Almere - Opdrachtgever van ViS Detachering