Gemeente Almere

Gemeente Almere en ViS Detachering

Bij de gemeente Almere levert ViS ondersteuning binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB). Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten. Onze medewerkers bij gemeente Almere zijn gespecialiseerd in verschillende vakgebieden, zoals de aanleg van wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen deze groep wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte begeleid, bewonersmeldingen behandeld, de contacten met de gebruikers en bewoners onderhouden en het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord.

ViS Medewerkers bij gemeente Almere

Toezichthouder Groen en Spelen

Via ViS Detachering is er een Toezichthouder met de specialisatie groen en speelvoorzieningen gestart. In deze functie wordt zorggedragen voor de aansturing van het uitvoerend groenproces. Naast de diverse aanlegprojecten, voer je ook inspecties uit en surveilleer je ten behoeve van het onderhoud van de openbare ruimte. Tevens treed je op bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van de werklocaties. Tot slot fungeer je als Directievoerder en Toezichthouder in het kader van bestekken en beoordeel je daarbij het meer- en minderwerk.

Technicus Riolering

Ook is via ViS Detachering een Technicus Riolering van start gegaan. In de rol van Technicus Riolering houd je je bezig met het technisch ontwerpen, berekenen en controleren van riolering. Aan de hand van de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Ook het verrichten van ondersteunende technische taken, zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden van waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen, vallen onder jouw hoede. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken en beoordelen van (werk)plannen, het regelen van inspecties, adviseren omtrent maatregelen en het meedenken in de communicatie rondom de realisatie.

Over gemeente Almere

In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze moderne stad aangewezen als tweede grotere stad in Flevoland met een gunstige ligging ten opzichte van de regio Amsterdam. De stad kent verschillende stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad (oost en west), Almere Centrum, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus. Vernieuwing en innovatie staan bij de gemeente hoog in het vaandel, hierdoor ligt er niet alleen een vraagstuk voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor het beheer en onderhoud. ViS is verheugd om een steentje bij te dragen aan deze unieke opgave.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alblasserdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Gemeente Almere en ViS Detachering

Bij de gemeente Almere levert ViS ondersteuning binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB). Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten. De Toezichthouders zijn gespecialiseerd op verschillende vakgebieden zoals; aanleg wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen deze groep wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte begeleid, bewonersmeldingen behandeld, de contacten met de gebruikers en bewoners onderhouden en het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord.

ViS Medewerkers bij gemeente Almere

Toezichthouder Groen en Spelen

Via ViS Detachering is er een Toezichthouder met de specialisatie groen en speelvoorzieningen gestart. In deze functie wordt zorggedragen voor de aansturing van het uitvoerend groenproces. Naast de diverse aanlegprojecten, voer je ook inspecties uit en surveilleer je ten behoeve van het onderhoud van de openbare ruimte. Tevens treed je op bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van de werklocaties. Tot slot fungeer je als Directievoerder en Toezichthouder in het kader van bestekken en beoordeel je daarbij het meer- en minderwerk.

Technicus Riolering

Ook is via ViS Detachering een Technicus Riolering van start gegaan. In de rol van Technicus Riolering houdt je je bezig met het technisch ontwerpen, berekenen en controleren van riolering. Aan de hand van de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Ook het verrichten van ondersteunende technische taken, zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden van waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen, vallen onder jouw hoede. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken en beoordelen van (werk)plannen, het regelen van inspecties, adviseren omtrent maatregelen en het meedenken in de communicatie rondom de realisatie.

Over gemeente Almere

In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze moderne stad aangewezen als tweede grotere stad in Flevoland met een gunstige ligging ten opzichte van de regio Amsterdam. De stad kent verschillende stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad (oost en west), Almere Centrum, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus. Vernieuwing en innovatie staan bij de gemeente hoog in het vaandel, hierdoor ligt er niet alleen een vraagstuk voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor het beheer en onderhoud. ViS is verheugd om een steentje bij te dragen aan deze unieke opgave.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alblasserdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Gemeente Almere en ViS Detachering

Bij de gemeente Almere levert ViS ondersteuning binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB). Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten. De Toezichthouders zijn gespecialiseerd op verschillende vakgebieden zoals; aanleg wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen deze groep wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte begeleid, bewonersmeldingen behandeld, de contacten met de gebruikers en bewoners onderhouden en het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord.

ViS Medewerkers bij gemeente Almere

Toezichthouder Groen en Spelen

Via ViS Detachering is er een Toezichthouder met de specialisatie groen en speelvoorzieningen gestart. In deze functie wordt zorggedragen voor de aansturing van het uitvoerend groenproces. Naast de diverse aanlegprojecten, voer je ook inspecties uit en surveilleer je ten behoeve van het onderhoud van de openbare ruimte. Tevens treed je op bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van de werklocaties. Tot slot fungeer je als Directievoerder en Toezichthouder in het kader van bestekken en beoordeel je daarbij het meer- en minderwerk.

Technicus Riolering

Ook is via ViS Detachering een Technicus Riolering van start gegaan. In de rol van Technicus Riolering houdt je je bezig met het technisch ontwerpen, berekenen en controleren van riolering. Aan de hand van de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Ook het verrichten van ondersteunende technische taken, zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden van waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen, vallen onder jouw hoede. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken en beoordelen van (werk)plannen, het regelen van inspecties, adviseren omtrent maatregelen en het meedenken in de communicatie rondom de realisatie.

Over gemeente Almere

In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze moderne stad aangewezen als tweede grotere stad in Flevoland met een gunstige ligging ten opzichte van de regio Amsterdam. De stad kent verschillende stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad (oost en west), Almere Centrum, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus. Vernieuwing en innovatie staan bij de gemeente hoog in het vaandel, hierdoor ligt er niet alleen een vraagstuk voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor het beheer en onderhoud. ViS is verheugd om een steentje bij te dragen aan deze unieke opgave.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alblasserdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Gemeente Almere en ViS Detachering

Bij de gemeente Almere levert ViS ondersteuning binnen het Advies- en Ingenieursbureau (AIB). Het AIB is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) en/of projecten. De Toezichthouders zijn gespecialiseerd op verschillende vakgebieden zoals; aanleg wegen, constructies, riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen, spelen, groen, water en natuur. Binnen deze groep wordt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte begeleid, bewonersmeldingen behandeld, de contacten met de gebruikers en bewoners onderhouden en het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte gemonitord.

ViS Medewerkers bij gemeente Almere

Toezichthouder Groen en Spelen

Via ViS Detachering is er een Toezichthouder met de specialisatie groen en speelvoorzieningen gestart. In deze functie wordt zorggedragen voor de aansturing van het uitvoerend groenproces. Naast de diverse aanlegprojecten, voer je ook inspecties uit en surveilleer je ten behoeve van het onderhoud van de openbare ruimte. Tevens treed je op bij calamiteiten door het regelen van wegafzettingen en het veilig stellen van de werklocaties. Tot slot fungeer je als Directievoerder en Toezichthouder in het kader van bestekken en beoordeel je daarbij het meer- en minderwerk.

Technicus Riolering

Ook is via ViS Detachering een Technicus Riolering van start gegaan. In de rol van Technicus Riolering houdt je je bezig met het technisch ontwerpen, berekenen en controleren van riolering. Aan de hand van de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Ook het verrichten van ondersteunende technische taken, zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden van waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen, vallen onder jouw hoede. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het maken en beoordelen van (werk)plannen, het regelen van inspecties, adviseren omtrent maatregelen en het meedenken in de communicatie rondom de realisatie.

Over Gemeente Almere

In de tweede helft van de twintigste eeuw is deze moderne stad aangewezen als tweede grotere stad in Flevoland met een gunstige ligging ten opzichte van de regio Amsterdam. De stad kent verschillende stadsdelen: Almere Haven, Almere Stad (oost en west), Almere Centrum, Almere Buiten, Almere Poort, Almere Hout en Almere Pampus. Vernieuwing en innovatie staan bij de gemeente hoog in het vaandel, hierdoor ligt er niet alleen een vraagstuk voor de aanleg en inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor het beheer en onderhoud. ViS is verheugd om een steentje bij te dragen aan deze unieke opgave.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Alblasserdam of onze volgende opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Logo Gemeente Almere - Opdrachtgever van ViS Detachering