BAR-organisatie

BAR-organisatie en ViS Detachering

Waar ViS energie van krijgt sluit vlekkeloos aan bij de doelstelling van de BAR-Organisatie. We zijn toegewijd en houden onze aandacht bij onze kernwaarden: communicatie, vertrouwen en enthousiasme. Deze drie kernwaarden zijn voor zowel ViS als BAR erg belangrijk en zijn het voetstuk van beide organisaties.

ViS Medewerkers bij de BAR- organisatie

Projectleider Civiele Techniek

De Projectleider Civiele Techniek is verantwoordelijkheid voor de realisatie van complexe civiel technische projecten in de openbare ruimte. Daarbij komen verantwoordelijkheden kijken voor het project in termen van tijd, geld en het eindresultaat. De Projectleider Civiele Techniek werkt nauw samen met verschillende interne en externe partijen om binnen gestelde eisen en budgetten een project gerealiseerd te krijgen. Daarbij houdt hij toezicht op gemaakte afspraken met de aannemers. En verzorgd de projectcommunicatie, informeren van de belanghebbenden en organiseren van informatieavonden. Informeert ook het management en zo nodig het gemeentebestuur. Tot slot geeft hij sturing aan de projectteams en rapporteert over de voortgang van de projecten aan de interne opdrachtgever.

Over de BAR-organisatie

De BAR-organisatie ondersteunt drie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten, één moderne uitvoeringsorganisatie. Werken in een groot gebied, met bij elkaar 125.000 inwoners én voor drie gemeentebesturen: dat is uniek en uitdagend! Ze hebben oog voor de inwoners en willen hen op de juiste manier inzetten, zodat zij het beste tot hun recht komen. Doormiddel van deze samenwerking vergroten zij de kansen voor iedereen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever ABG-organisatie of  volgende opdrachtgever Delta Infra. Of ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

BAR-organisatie