ABG-organisatie

ABG-organisatie en ViS Detachering

ViS Detachering biedt bij de ABG-organisatie ondersteuning door het vervullen van diverse functies. Dit samenwerkingsverband is een succes, mede doordat wij dezelfde kernwaarden met elkaar delen: persoonlijk, duurzaam en samenwerkingsgericht. Daarnaast staat integriteit centraal in het ondernemen bij zowel de ABG-organisatie als bij ViS Detachering. Deze samenwerking blijkt dus een goede match te zijn en wij kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking.

ViS Medewerkers bij de ABG organisatie

Beleidsadviseur Wonen

Via ViS Detachering is bij de ABG-organisatie een Beleidsadviseur Wonen aan de slag gegaan. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het volkshuisvestelijk beleid. Daarnaast is hij ook (mede)verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieafspraken, de uitvoering van de afspraken en het fungeren als aanspreekpunt voor betrokkenen. De Beleidsadviseur is een essentieel onderdeel ten behoeve van het realiseren van een kwalitatief woningbouwprogramma.

Adviseur Duurzaamheid

Bij de ABG-organisatie is via ViS Detachering een Adviseur Duurzaamheid van start gegaan. De Adviseur is verantwoordelijk voor het projectmatig werken binnen het werkveld duurzaamheid. Er wordt een beroep gedaan op zijn expertise van energie- en warmtetransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie.

Over de ABG-organisatie

De ABG-organisatie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Alphen Chaam, gemeente Baarle-Nassau en gemeente Gilze en Rijen. De gemeenten zijn zelfstandig, maar hebben één ambtelijke organisatie. Zij levert de producten en verzorgt de dienstverlening voor de gemeenten, vervolgens vertaalt iedere gemeente dit naar eigen wens om op deze wijze het optimale uit de leefomgeving te halen.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze volgende opdrachtgever BAR-organisatie. Of ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.