Nieuw certificaat NEN-EN-ISO 9001 behaald!

Op 13 oktober 2020 hebben wij ons nieuwe NEN-EN-ISO 9001 certificaat behaald! Elk jaar vindt er een heraudit plaats en eens in de drie jaar moet het certificaat worden vernieuwd. Aangezien ViS Detachering het eerste het certificaat in 2017 heeft behaald, was het tijd om een nieuw certificaat aan te vragen. Om dit te behalen zijn alle processen wederom doorlopen en bekeken of het nog volgens de ISO 9001 norm verloopt. Ons kwaliteitsmanagementsysteem was ook dit keer weer helemaal op orde en we mogen de komende jaren weer met trots het NEN-EN-ISO 9001 certificaat dragen.

ViS vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en heeft ervoor gekozen dit te toetsen aan deze erkende certificering.

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • klantgerichtheid;
  • betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
  • een procesbenadering;
  • relatiemanagement.

Met de nieuwe ISO 9001:2015 bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening.