NEN-EN-ISO 9001: geslaagde audit voor ViS

Afgelopen week vond de jaarlijkse ISO audit plaats. In 2017 heeft ViS Detachering voor het eerst haar NEN-EN-ISO 9001 certificaat behaald en sindsdien vindt er elk jaar een audit plaats om te beoordelen of we blijven werken volgens de ISO normen. ViS vindt het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en heeft ervoor gekozen dit te toetsen aan deze erkende certificering.

Het hele jaar door zorgen we dat al onze documenten up-to-date blijven, zoals ons kwaliteitshandboek, waarin onder andere onze interne processen staan omschreven. Ook blijven we kritisch kijken naar onze contextanalyse, stakeholdersanalyse en risicoanalyse. Tijdens de audit zijn deze documenten getoetst en vonden er gesprekken plaats met de directie en medewerkers. Een week later kregen we al de uitslag: met vlag en wimpel geslaagd! We mogen het komende jaar weer met trots het NEN-EN-ISO 9001 certificaat dragen.

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • klantgerichtheid;
  • betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
  • een procesbenadering;
  • relatiemanagement.

Met de nieuwe ISO 9001:2015 bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening.