Meer asfalt, meer file

Meer asfalt, meer file: Reistijdverlies

Ondanks de investeringen in infrastructuur van de afgelopen jaren, loopt het wegennet vast en is er steeds meer file. Vorige week heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) het Mobiliteitsbeleid 2016 gepubliceerd waaruit blijkt dat het reistijdverlies in de periode van 2017-2021 met 38 procent toe zal nemen ten opzichte van 2015. Oorzaken die onder andere worden genoemd zijn de aantrekkende economie en de relatief lage brandstofprijzen.
Een langere reistijd is het gevolg van de files, maar daarnaast is er een andere reden dat het wegennet vastloopt: er zijn meer deelnemers in het verkeer. In de afgelopen tien jaar liep het aantal deelnemers nog licht af, maar in 2016 is het aantal weggebruikers fors toegenomen met 22 procent.

Knelpunt ondanks meer fietsers en OV-gebruikOverzichtsfoto file - Meer asfalt, meer file - ViS Detachering

Het grootste knelpunt bevindt zich in de randstad: mensen die in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wonen zijn meer buiten hun eigen woonplaatsen gaan werken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de drukte op het wegennetwerk is toegenomen. Ondanks dat men meer is gaan fietsen (+11%) en meer gebruik maakt van het OV (+22%), blijven de wegen overbelast.
De toename van het aantal files kan niet direct verweten worden aan het vrachtverkeer. Alhoewel dit met mate toeneemt, is de omvang minder dan voor aanvang van de economische crisis in 2008.

Meer budget voor infrastructuur

In oktober kondigde Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) al aan dat er €400 miljoen extra wordt vrijgemaakt om een betere bereikbaarheid voor de regio’s Amsterdam en Rotterdam/Den Haag te realiseren. Ook komt er €200 miljoen extra beschikbaar om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te bevorderen. Hiermee wordt het file probleem aangepakt, echter lijkt de maatregel te laat te komen.

Ben jij klaar voor de uitdaging?

Het is duidelijk dat de infrastructuur van Nederland de komende jaren een grote uitdaging staat te wachten. Bij ViS Detachering volgen wij de ontwikkelingen in de civiele en bouwwereld op de voet. Wij merken dan ook dat de markt aantrekt. Lijkt het jou wat om mee te werken aan deze uitdaging? Bij diverse opdrachtgevers hebben wij doorlopend mooie vacatures beschikbaar. Bel of mail ons eens, dan kijken we graag welke opties wij voor je hebben. Je kunt ons bereiken via 0182-820250 of info@visdetachering.nl. Uiteraard kun je zelf ook alvast eens een kijkje nemen naar onze vacatures.