Kennissessie: Stakeholder, dit wil ik graag voor elkaar krijgen

ViS kennissessies

Binnen ViS Detachering is er veel kennis in huis. Dus waarom zouden we dit niet met elkaar delen? Met deze gedachte zijn we begonnen met kennissessies te organiseren voor het ViS personeel. Op woensdag 12 april vond de eerste kennissessie plaats waarin het IPM model (Integraal Projectmanagement) werd besproken. Ook passeerden diverse typen opdrachtgevers de revue. Diverse ervaringen bij verschillende opdrachtgevers werden besproken. Op donderdag 22 juni was het zover: de tweede kennissessie. Deze stond in het teken van zelfontplooiing. Van deskundig trainer Claus Neeleman leerden we meer over stakeholdermanagement en over hoe we zaken gedaan kunnen krijgen.

ViS Ontplooiingssessie in de vorm van een training

De tweede kennissessie stond in het teken van zelfontplooiing. We gingen aan de slag met diverse stakeholders die we in het werk tegenkomen. Hoe kunnen we het beste met ze communiceren en hoe brengen we onze boodschap het beste over? Aan de hand van de mate van belang en de mate van macht werden de stakeholders ingedeeld. Dit gaf al wat meer inzicht in hoe je het beste met een stakeholder kan communiceren. Vervolgens leerden we over het belang van content, stem en lichaamstaal in een gesprek. We sloten af met zes ‘short cuts’ van Cialdini over hoe we het verhaal overtuigender konden maken.

Deze opgedane kennis brachten we direct in de praktijk door in groepjes diverse pitches voor te bereiden. We hebben interessante inzichten opgedaan en vonden het een leuke, interactieve sessie! Deze kennis kunnen onze medewerkers direct toepassen in hun dagelijkse werk en mogelijk verder uitdiepen de komende periode.

Impressie kennissessie 2 ViS Detachering - stakeholdermanagement -ontplooiingsessie

ViS kennissessie: voor herhaling vatbaar

Na afloop van de kennissessie hebben we met elkaar nog wat nagepraat over de ontplooiingssessies. Het was fijn om elkaar te zien en te spreken. De volgende kennissessie zal weer in het teken staan van kennisdeling onder onze eigen medewerkers. Deze zal plaatsvinden in de herfst. We zijn nu al benieuwd naar de presentaties!