Kennissessie De Ring Utrecht: een leerzame avond vol toewijding!

Dinsdag 28 september jl. was het eindelijk weer zo ver! Het eerste ViS-event dat wij sinds tijden live hebben kunnen organiseren. Dit mocht gevierd worden en zodoende ontvingen wij de ViSsers met een hapje en een drankje in de Oranjerie van Green Village te Nieuwegein.

ViS-professionals Rijkswaterstaat

Deze avond was het podium voor ViS-professionals Kees van de Wetering, Disciplinemanager Wegen, en Nuttert de Vries, Adviseur Wegen. Beiden werken via ViS bij Rijkswaterstaat aan het project De Ring Utrecht.

Na een welkomstdrankje en het voorwoord startten Kees en Nuttert met hun presentatie over het project A27 / A12 Ring Utrecht. Dit is ‘de draaischijf’ van Nederland, een megaproject voor de verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefomgeving. Bij dit project komen veel technische en logistieke uitdagingen kijken en het staat in het middelpunt van de belangstelling.

Project De Ring Utrecht

De Ring Utrecht bestaat uit drie knooppunten, negen aansluitingen, bevat meer dan 100 kunstwerken en 80 kilometer aan rijbanen. Daarnaast bevat het project drie foliepolders en een bakconstructie bij Amelisweerd. Een erg dynamisch en uitdagend project, waarbij veel partijen betrokken zijn, denk hierbij aan: de provincie, gemeenten, het hoogheemraadschap, ProRail, maar natuurlijk ook de bewoners en belangenorganisaties.

Dit toonaangevende project heeft twee hoofddoelen. Namelijk het zorgen voor een betere en veiligere doorstroming door het ontweven van de rijstroken tussen Lunetten en Rijnsweerd. Het tweede doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door het verminderen van het geluid en het uitbreiden van het groen.

Hoe het begon

Kees en Nuttert nemen ons mee terug naar 2011. Kees vertelt: “In 2011 zijn Nuttert en ik gestart met het onderzoeken en uitsluiten van de 800 varianten die op dat moment bedacht waren. Destijds begonnen we met een eerste verkenningsstudie over de mogelijkheden, kansen, gevaren en de te nemen maatregelen op schetsniveau. Dit is uitgewerkt tot een voorkeursalternatief (een plan op hoofdlijnen), hiervoor worden een aantal globale oplossingsprincipes onderzocht om te bepalen wat de meest kansrijke oplossing is. Dit om tot een voorkeursvariant te komen. Hierin staat het plan gedetailleerd beschreven. In drie “trechterstappen” worden keuzes over vormgeving en de inpassing van het project gemaakt. Tijdens de eerste twee trechterstappen wordt het verkeerskundigsysteem uitgewerkt. Deze uitwerkingen optimaliseren het probleemoplossend vermogen van het project en versterken de inpassing van de ingrepen in de omgeving. In de derde trechterstap worden keuzes en ontwerpen gemaakt voor dertien specifieke locaties rondom De Ring. Als vanzelfsprekend wordt ook tijdens dit project het ontwerp-tracébesluit niet overgeslagen. Dit is een concrete beschrijving van de te nemen maatregelen. Op basis hiervan is een onderzoek verricht naar de milieueffecten van het plan voor De Ring. Het tracébesluit met de verwerking van de reacties wordt door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat genomen.”

Hoogte- en dieptepunten

Vervolgens nemen de heren ons mee door de tijd heen, zo komen we langs de hoogte- en dieptepunten die dit project al gekend heeft, zoals de vernietiging van het tracébesluit door de Raad van State in 2019. En, laten zij ons weten, dat in ditzelfde jaar het kabinet maatregelen heeft getroffen op het gebied van de vermindering van stikstof wat ruimte geeft voor de aanpassing van de A27 / A12. Maar, wanneer de realisatie van dit project op de planning staat blijft nog een verrassing. Wat wel buiten kijf staat is het feit dat het een erg complex en dynamisch project is waar zowel Kees en Nuttert met veel enthousiasme over spreken en waar wij op een leuke manier veel meer over te weten zijn gekomen.

Na de presentatie werd de barbecue ontstoken en konden wij gaan genieten van de diverse zomerse gerechten die voor ons bereid werden en hadden we de tijd om met elkaar bij te praten. Een hele geslaagde avond waar wij met heel veel plezier op terug kijken!

Wil je meer weten over dit project? Klik dan hier!