InterViSie Omgevingswet: een interactieve en leerzame avond!

Op donderdagavond 17 maart 2022 hebben wij de InterViSie Omgevingswet georganiseerd. Eindelijk konden wij deze avond weer met een aantal ViSsers bij ons op kantoor in Reeuwijk bijeen komen voor een leerzame avond.

InterViSie

Al jaren organiseren wij regelmatig Kennissessies voor onze medewerkers, echter de InterViSie is een nieuw concept binnen ViS. Tijdens een InterViSie verzorgt één van onze professionals een training betreffende zijn / haar vakgebied. Het grote verschil met een Kennissessie is dat er een kleinere groep ViSsers uitgenodigd wordt, die allen in hun werk te maken hebben of krijgen met het onderwerp van de InterViSie. Dit zorgt voor nog meer interactie en kennisdeling op de avond, want er kan dieper op de stof worden ingegaan. ViS-medewerkers kunnen aangeven over welke onderwerpen zij meer kennis willen opdoen, zodat wij de InterViSies goed op de wensen van onze medewerkers kunnen afstemmen.

Inge Dijkhuizen

Aan Inge Dijkhuizen was de eer om de eerste InterViSie te verzorgen. Inge werkt via ViS Detachering bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht, daarnaast is zij de trotse eigenaresse van Dijkhuizen-Omgevingstraining. Inge verdiept zich al jaren in de Omgevingswet en heeft hierover erg veel kennis en ervaring opgebouwd. Logischerwijs is Inge dus de uitgelezen persoon om deze training te geven.

InterViSie Omgevingswet

Afgelopen donderdag ontvingen wij de ViSsers met een hapje en drankje bij ons op kantoor in Reeuwijk. Na het diner ging de InterViSie Omgevingswet van start. Inge nam ons mee in de wereld van de Omgevingswet en begon de training met het beantwoorden van de ‘waarom-vraag’.

Na een heldere en duidelijke uitleg over de opzet en systematiek, kwam natuurlijk ook de wetswijziging ter sprake, Inge: “Bij organisaties zoals gemeenten en omgevingsdiensten heerst er een gezonde scepsis. Ditzelfde was het geval bij de invoering van de WABO, ook dit is uitstekend ingeburgerd. Echter, zal het voor gemeenten niet makkelijk worden, dit komt vooral omdat er op het gebied van toezicht en handhaving meer bij zal komen kijken. De Omgevingswet zal eveneens voor meer speelruimte voor initiatiefnemers zorgen. Zo kunnen zij op voorhand meer invloed uitoefenen om een project uiteindelijk te kunnen realiseren.”

Er zal nog veel werk verzet moeten worden omtrent de uitwerking van de wetswijziging en dit vergt het nodige aanpassingsvermogen, maar Inge heeft er het volste vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Inge sloot de training af met een uitleg rondom de Wet Kwaliteitsborging en het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Na de InterViSie kon iedereen genieten van een lekkere kop koffie of thee en was er nog voldoende de tijd om na te praten. Wij kunnen terugblikken op een erg geslaagde avond!