InterViSie BLVC door ViS-professional Rudi Schoorstra

Op donderdagavond 7 april 2022 hebben wij voor de tweede keer dit jaar een InterViSie georganiseerd. Ditmaal was het onderwerp van de InterViSie BLVC: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het was wederom erg fijn om weer een select aantal ViSsers bij ons op kantoor in Reeuwijk te mogen ontvangen voor een interactieve en leerzame avond.

InterViSie

Zoals reeds in ons vorige nieuwsbericht aangegeven is de InterViSie binnen ViS een nieuw concept. Al jarenlang organiseren wij Kennissessies voor onze medewerkers. Het grote verschil tussen een Kennissessie en een InterViSie is dat bij een InterViSie een kleinere groep ViSsers wordt uitgenodigd. Dit zorgt voor nog meer interactie, kennisdeling en een betere aansluiting op de wensen van onze medewerkers.

Rudi Schoorstra

Op 7 april 2022 was aan Rudi Schoorstra de schone taak om de tweede InterViSie te verzorgen. Rudi werkt via ViS Detachering als ‘Praktisch Verkeerskundige’ bij de gemeente Haarlemmermeer. In deze functie is hij onder andere verantwoordelijk voor het geven van verkeerskundig advies, het behandelen van BLVC-plannen en het voorbereiden van verkeersbesluiten. Rudi heeft op dit gebied zeeën aan kennis en kunde in huis en is voor ons de aangewezen persoon om ons mee te nemen in de wereld van BLVC.

InterViSie BLVC

Afgelopen donderdag ontvingen wij de ViSsers met een hapje en drankje bij ons op kantoor in Reeuwijk. Na het diner trapte Rudi de InterViSie BLVC af. Hij legde het belang van BLVC uit, nam ons mee in het proces en vertelde alles over de vier aspecten: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. 

Rudi maakte aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk wat BLVC precies in houdt. Zo vertelde hij: “BLVC-plannen zijn bij de gemeente Haarlemmermeer een contractdocument voor de aannemer en deze plannen zijn dus bindend. De handhaving van alle afspraken blijkt bij veel organisaties toch nog een aandachtspunt, omdat het ontbreekt aan capaciteit. Tevens dient er bij intergemeentelijke samenwerkingen rond projecten overleg plaats te vinden over de inhoud van het BLVC-plan.”

Rudi vervolgt: “Bij de gemeente Haarlemmermeer vindt er afstemming plaats met de Gebiedsmanagers, dit is essentieel. Bij andere gemeenten kan dit bijvoorbeeld ook een Omgevingsmanager zijn. BLVC is een nieuw soort specialisme aan het worden. In het verleden was het omgevingsmanagement onderdeel van de Projectleider, tegenwoordig zie je bij meerdere overheden dit vaak terug komt in de functie van de Omgevingsmanager of BLVC-specialist. Men ziet het er steeds meer het belang van in.”

Na de InterViSie kon iedereen genieten van een lekkere kop koffie of thee en was er nog voldoende de tijd om na te praten. Wij kunnen terugblikken op een erg geslaagde avond!

Rudi’s tip: een handige app voor omgevingscommunicatie overprojecten is de ‘Bouwapp’.