Gemeente Gouda pakt rioleringen aan

De grond in Gouda is zacht en de grondwaterstand is hoog. Dat maakt het Goudse rioleringsstelsel kwetsbaar. Jean de Vries van ViS Detachering werkt bij de gemeente Gouda aan maatregelen die nodig zijn om verder verval tegen te gaan.

Projectleider Aanleg Afvalwater Transport Systemen

Jean de Vries werkt gedetacheerd via ViS Detachering als Projectleider Aanleg Afvalwater Transport Systemen (ATS) bij de gemeente Gouda. Hij legt uit: “De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op een kleiige ondergrond. Een groot deel van de stad daaromheen is in de 20e eeuw gebouwd op zachte, veenhoudende grond. In heel Gouda heeft de grond daardoor weinig draagkracht. Omdat bovendien de grondwaterstanden relatief hoog zijn, is het nooit verstandig geweest om diep te graven. Daarom werden rioleringsbuizen in het verleden aangelegd met zo weinig mogelijk helling.”

Keerzijde

Die aanpak heeft een keerzijde, weet Jean. “Door de vlakke ligging komen ongewenste rioolgassen vrij, die de betonnen rioolbuizen aantasten. Die buizen, meestal gefundeerd op palen, zijn bovendien bepaald niet onderhoudsvrij. Door het inklinken van de bodem gaat de grond letterlijk aan de buizen hangen. In combinatie met de druk van het verkeer boven de grond leidt dat regelmatig tot scheurvorming en zelfs instortingsgevaar. Dit alles maakt het rioolstelsel van Gouda onderhoudsintensief en dus kostbaar.”

Compartimentering Rioleringen

In een speciaal Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) besloot het gemeentebestuur in 2004 dat maatregelen nodig waren om verder verval tegen te gaan. Jean: “Met gebiedsstudies werd de situatie van de rioleringen in kaart gebracht. Het doel was de rioleringsgebieden te verkleinen door een rioolstelsel op te delen in compartimenten, om zo de verblijftijd van het afvalwater en daarmee de aantasting van de buizen te beperken of zelfs te voorkomen.”

Gescheiden stelsel

In de vooroorlogse wijken wordt het bestaande, gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. In verschillende naoorlogse wijken gaat de gemeente Gouda over tot compartimentering. “Het afvalwater wordt voortaan met behulp van pompen via een persleidingssysteem afgevoerd naar een hoofdrioolgemaal”, besluit Jean.

Meer weten over ViS?

Geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.