EenVandaag onderzoekt de zorgen van toezichthouders in de bouw

Privatisering bouwtoezicht

‘Toezicht op bouwplaatsen schiet tekort’

Toezichthouders in de bouw vinden in grote meerderheid dat de controles tekortschieten. Ze zeggen te weinig tijd te hebben en de gevolgen van bezuinigingen te voelen. Ook zijn ze bezorgd over toekomstige wetgeving, die het toezicht op bouwprojecten gedeeltelijk privatiseert.

De zorgen van toezichthouders komen naar voren in een onderzoek in opdracht van EenVandaag onder 357 medewerkers van afdelingen bouw- en woningtoezicht. Driekwart van hen noemt het gemeentelijke toezicht ‘onvoldoende’. De helft zegt te weinig tijd te hebben, 60 procent meent dat bouwbedrijven zich weinig aantrekken van wet- en regelgeving en 41 procent zegt dat de kwaliteit van bouwen de afgelopen jaren slechter is geworden. Slechts 10 procent vindt dat de kwaliteit is verbeterd.

Heikel punt voor de toezichthouders is ook de zogeheten Wet Kwaliteitsborging Bouwen. Die ligt momenteel bij de Eerste Kamer en leidt onder meer tot ruimere aansprakelijkheid van bouwers. Tegelijkertijd komt het toezicht op bouwprojecten deels bij commerciële bureaus te liggen. Van de ondervraagde toezichthouders ziet 76 procent dat niet zitten.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren zal de wet leiden tot verbetering. ,,Gemeenten richten zich in eerste instantie op bouwtekeningen, terwijl daar op de bouwplaats vaak van wordt afgeweken. En juist daar is in de meeste gevallen veel minder toezicht.”

ViS Detachering volgt de nieuwe wet- en regelgeving op de voet. Wij investeren in onze toezichthouders en directievoerders door ze te blijven scholen. Op die manier houden we de kwaliteit hoog.

Bekijk de video van EenVandaag voor meer onderzoeksresultaten.

Bronnen:
https://www.npostart.nl/eenvandaag/16-10-2018/AT_2096854
https://www.bouwformatie.nl/bouwnieuws/toezicht-op-bouwplaatsen-schiet-tekort