Eenduidige rotondes belangrijke stap voor verkeersveiligheid

Huidige situatie

Nederland heeft ruim 3000 rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven, dit komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Meer duidelijkheid voor wegontwerpers bij de inrichting van kruispunten en rotondes moet een positieve bijdrage gaan leveren aan de herkenbaarheid en duidelijkheid voor de gebruikers en in de toekomst de verkeersveiligheid vergroten.

Basiskenmerken Wegontwerp, Kruispunten en Rotondes

Op 11 november 2015 zijn door CROW en Royal HaskoningDHV de publicaties ‘Basiskenmerken Wegontwerp” en ‘Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes’ aangeboden aan Minister Schultz van Haegen. Vanaf 2011 is het CROW gestart met een werkgroep die deze publicaties heeft opgesteld, de werkgroep bestond uit de wegbeheerders Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap en daarnaast ook SWOV, TNO, Royal HaskoningDHV en enkele koepelorganisaties.

Rotonde

De vastgestelde richtlijnen moeten meer duidelijkheid geven voor wegontwerpers bij de inrichting van kruispunten en rotondes. Dankzij deze publicatie is eenduidig beschreven waaraan een kruispunt of rotonde in de toekomst minimaal moet voldoen. Dit is specifiek per kruisende weg type uitgewerkt: gelijkwaardige kruispunten, voorrangskruispunten, kruispunten met verkeerslichten, enkelstrooksrotondes en turborotondes. De weggebruiker gaat straks beter herkennen welke rotonde of kruispunt hij nadert en zijn gedrag hierop aanpassen. Specifieke aandacht is gegeven aan de fiets en het openbaar vervoer op kruispunten en rotondes.

Dit alles bij elkaar moet in de toekomst een positieve bijdrage gaan leveren aan de verkeersveiligheid.

De rol van ViS

De ontwerpers van ViS Detachering volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en beschikken daarmee over up-to-date kennis over deze richtlijnen. Hiermee zijn zij uitstekend in staat om opdrachtgevers te kunnen adviseren en ontzorgen op dit gebied in de ontwerpfase van uitdagende projecten.

Meer weten over ViS?

Bent u geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Kijk ook eens op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.