Diversiteit bij ViS op vele vlakken

“Toen wij startten met onze onderneming in 2005 hadden wij het ideaalbeeld dat medewerkers in ieder geval voldoende ervaring moesten hebben. Om dit concreet te maken hebben wij bij potentiële medewerkers altijd genoemd dat het hierbij ging om ‘minimaal 5 jaar relevante werkervaring’. Maar over de diversiteit van onze medewerkers in het algemeen hadden wij toen totaal nog niet nagedacht.”, vertelt Oprichter en Adviseur Pieter-Bas Slee.

Van 24 tot 73 jaar

Nu, inmiddels bijna 15 jaar verder, is er wel degelijk over de diversiteit bij ViS nagedacht en is er een prachtige opbouw van medewerkers. Pieter-Bas: “De basis is dat we werken met ervaren medewerkers, waarmee de gemiddelde leeftijd, zeker voor een detacheringsbureau, hoog ligt. Tevens willen we een weerspiegeling neerzetten van én de maatschappij én onze vakgebieden, Bouwkunde en Civiele Techniek. Dat hierdoor de gemiddelde leeftijd hoog zou worden wisten we dus al, maar wat de effecten daarvan daadwerkelijk zouden zijn, hadden wij niet op deze manier ingeschat. Zo was in 2019 de gemiddelde leeftijd van onze gedetacheerde medewerker 49 jaar! En dit is een mooi hoog getal in de huidige arbeidsmarkt waar wij bijzonder trots op zijn. Een leuk detail is dat onze jongste medewerker 24 jaar jong was en onze oudste medewerker inmiddels de respectabele leeftijd van 73 heeft bereikt!”

In het kader van de diversiteit in leeftijd is ViS ook trots dat er gemiddeld altijd 2 tot 6 medewerkers aan het werk zijn die ouder zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: “Dit zijn medewerkers waar wij en onze opdrachtgevers heel tevreden over zijn: het zijn loyale, uiteraard ervaren, maar ook integere en betrouwbare mensen die altijd weer klaar staan voor een nieuwere generatie om de kennis en ervaring over te brengen. Als je bedenkt hoe het ‘werk-ethos’ van deze 66-plussers is, zouden we zeker nog meer van dergelijke toegewijde mensen bij ViS aan het werk zien.”, aldus Pieter-Bas.

Vrouwen in de techniek

Naast de diversiteit in leeftijd bestaat de samenleving en onze vakgebieden uit nog meer afwisseling, zoals de verhouding tussen mannen en vrouwen. Volgens een onderzoek van het CBS uit 2016 gaat ongeveer 14,5% van de hoger opgeleiden in een technische functie aan de slag en volgens het VHTO is het percentage werkzame vrouwen binnen de Bouw al jaren net onder de 8%. Bij ViS bestaat bijna 20% van de 100 medewerkers uit vrouwen.

Nationaliteiten

Verder heeft ViS getracht een diversiteit aan achtergronden en nationaliteiten te bewerkstelligen binnen de organisatie. Vanzelfsprekend is het lastig om de gehele maatschappij met meer dan 200 nationaliteiten in Nederland, te verwerken in een ‘klein’ bedrijf. In Nederland bestaat de bevolking volgens het CBS voor ongeveer 12,3% uit personen met een niet-Westerse achtergrond en 9,8% uit personen met een Westerse achtergrond. ViS hanteert dit als uitgangspunt alhoewel dit percentage voor hoger opgeleiden iets kan afwijken. Pieter-Bas: “Als we kijken naar de achtergronden van onze ViS-medewerkers komen wij uit op 16,5% met een niet-Westerse achtergrond en 6% met een Westerse achtergrond. Dit laatste percentage zou dus iets zijn om nog naar te kijken.”

Maatschappelijke doelstelling

Tot slot heeft ViS natuurlijk ook een maatschappelijke doelstelling en wil graag mensen met een beperking helpen om deel te kunnen blijven nemen aan het arbeidsproces. Zonder dat er positieve discriminatie op wordt toegepast of er actief naar op zoek wordt gegaan, is ongeveer 5% van de ViS-medewerkers werkzaam met een vorm van een beperking, fysiek of anderszins.

Zoals je leest zijn wij trots op de diversiteit die wij binnen ons bedrijf voor elkaar hebben gekregen en zullen wij dit voor de toekomst blijven nastreven!