Dijkversterkingsprogramma Waterschap Hollandse Delta

Dijkversterkingsprogramma Waterschap Hollandse Delta

Regelmatig toetst het Waterschap Hollandse Delta de veiligheid van de dijken en duinen. Uit één van de toetsingen is gebleken dat 39 primaire waterkeringen in Zuid-Holland Zuid op termijn niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen zullen voldoen. Het Waterschap Hollandse Delta heeft de taak om deze afgekeurde dijken en duinen te versterken en heeft hiervoor een dijkversterkingsplan opgesteld.

In sommige gevallen zijn de oevers eerst onderwater versterkt om verdere erosie te voorkomen. In totaal wordt er 59 kilometer dijk versterkt voor eind 2017. Een groot aantal dijken zijn al versterkt, de laatste paar dijken worden dit jaar versterkt.

Zodra het dijksversterkingsprogramma is afgerond zijn de dijken voor de komende 50 jaar veilig.
Dijkversterkingsprogramma Waterschap Hollandse Delta - bijdrage ViS Detachering

Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma

De projecten in het programma worden grotendeels gefinancierd door het Rijk. Samen met alle andere versterkingsmaatregelen in Nederland zijn deze opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Het beschermingsprogramma wordt uitgevoerd onder Design & Construct (D&C) op basis van Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-gc) en beheerst door Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). Dit is voor het Waterschap nieuw en dus nog onwennig.

De rol van ViS in het Dijkversterkingsprogramma

Als Adviseur Contractmanagement bij Het Waterschap Hollandse Delta houdt onze medewerkster Kalinka van der Stelt zich bezig met het dijkversterkingsprogramma voor de projecten Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en Spui Oost.
Haar verantwoordelijkheden bevatten voornamelijk de Afwijkingen en Wijzigingen. Het ene project heeft meer Afwijkingen en Wijzigingen dan het andere project. Dit wordt vooral veroorzaakt door onverwachte zaken zoals asbest of NGE bodemvondsten.
Naast de Afwijkingen en Wijzigingen levert Kalinka ook input voor audits of is ze aanwezig bij audits bij de opdrachtnemer.

Medewerkers van ViS Detachering zijn voortdurend op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de wet & regelgeving op dit gebied, waardoor ze altijd up-to-date zijn. Hierdoor zijn ze uitstekend in staat de werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren voor de opdrachtgever.

We wensen Kalinka nog veel werkplezier toe!

Meer weten?

Geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.