Nieuwe ViS – Didier Vorselaars

Didier Vorselaars, adviseur Bouwkunde bij ViS DetacheringIn de lente komt alles tot bloei en ook bij ViS is er deze maand groei! Per april zijn wij namelijk een collega rijker. Didier Vorselaars komt ons kantoorteam versterken als Adviseur Bouwkunde. In deze functie pakt hij zowel het recruitment als het accountmanagement voor bouwkundige functies op. Net als de andere ViS’sers haalt Didier veel voldoening uit het persoonlijke contact met kandidaten, medewerkers en opdrachtgevers.

Continue reading

Eerste kennissessie van 2018 was een succes!

Op donderdag 19 april vond de eerste kennissessie van 2018 plaats. Ondanks het warme weer waren er behoorlijk wat ViS’ers aanwezig om zich te laten inspireren. Twee van onze ViS-professionals vertelden door middel van interessante presentaties en praktische voorbeelden over hun expertises. Dit keer waren Peter Vergouwe en Peter van Zantvoort aan het woord. Peter Vergouwe vertelde over Systems Engineering en een project van Rijkswaterstaat waar hij bij betrokken is. Collega Peter van Zantvoort nam ons mee in de wereld van procesmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Continue reading

Collega Francine helpt weeskinderen in Oeganda

Onze collega Francine zet zich op vrijwillige basis in voor weeskinderen in Oeganda. Dit doet zij via “Stichting Time to Help”, een humanitaire hulporganisatie die zich wereldwijd inzet voor de verbetering van leefomstandigheden van minderbedeelden. Vanaf 27 april gaat Francine met een groep vrijwilligers naar Oeganda om daar een schoolproject te realiseren. Het concrete doel van het project is het repareren en renoveren van het schoolgebouw, zodat de kinderen goede zorg en educatie krijgen in een gezonde omgeving.

Continue reading

Een ViS professional vertelt: Systems Engineering

Peter Vergouwe, senior adviseur Systems EngineeringOnze collega Peter Vergouwe is via ViS Detachering werkzaam als Senior Adviseur Systems Engineering bij Rijkswaterstaat. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de toepassing van Systems Engineering (SE) binnen projecten. In de praktijk betekent dit het structureren van informatie, het coördineren van de documenten uit het SE-proces zodat de ‘producten’ worden gerealiseerd en het bewaken van de integrale consistentie en juistheid. Wij spraken hem over zijn vak en vroegen naar zijn ervaring met ViS.

Continue reading

De Omgevingswet: wat kunnen we verwachten?

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. Hierdoor is het straks makkelijker om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar wat gaan wij van deze Omgevingswet merken?

Continue reading

Bouwsector draagt bij aan economische groei

bouwsector groeitDe cijfers liegen er niet om: de bouw is een van de snelst groeiende sectoren en het aantal startende bedrijven groeit net zo hard mee. In 2017 ontstonden er maar liefst 15.055 startende ondernemingen in deze branche*. Ook bij bestaande bedrijven is er een stijgende vraag naar bouwkundig personeel. Dit merken wij ook: bij onze opdrachtgevers neemt de behoefte aan goede technische en bouwkundige werknemers alleen maar toe. Continue reading

Nieuwste ViS – Suzanne Eikelboom

Suzanne Eikelboom - Adviseur Marketing & Communicatie bij ViS DetacheringIn januari 2018 verwelkomden wij Suzanne Eikelboom in het ViS kantoorteam. Suzanne komt het team versterken als adviseur (online) marketing & communicatie. Zij houdt zich bezig met de communicatie van ViS in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan het onderhouden van de website, het schrijven van nieuwsartikelen en het opzetten en uitvoeren van het marketingplan.

Continue reading

Hoe ViS de wereld een beetje mooier maakt

De bebouwde wereld om ons heen een beetje mooier maken, zodat mensen er prettig kunnen wonen, werken en leven. Dat is waar Bouwkunde en Civiele Techniek in een notendop om draait. Door op een duurzame manier te ondernemen dragen we bij ViS nog een extra steentje bij aan deze missie. Een van de manieren waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is door ons partnerschap met Wakibi.

Continue reading

Nieuwjaarsborrel ViS in GeoFort

Afgelopen zaterdag (13 januari) vond de jaarlijkse ViS-nieuwjaarsborrel voor onze medewerkers plaats. Tijdens deze borrel blikten we terug op het afgelopen jaar, proostten we op het nieuwe jaar en hadden we de gelegenheid om even bij te kletsen. De locatie voor deze nieuwjaarsborrel was dit jaar het grensverleggende GeoFort te Herwijnen.

Continue reading

ViS Detachering ISO 9001 gecertificeerd

Kwaliteit is verankerd in onze werkwijze en vormt een van de belangrijkste onderdelen van onze dienstverlening. We werken al jaren volgens de ViS kwaliteitsnorm en vonden het hoog tijd om dit eens te toetsen aan een erkende certificering. Daarom hebben we gekozen om de NEN-en-ISO 9001 certificering te behalen. Op deze manier is de kwaliteit van onze dienstverlening officieel gewaarborgd.

Wat is NEN-en-ISO 9001?

NEN-en-ISO 9001 is wereldwijd de meest gebruikte norm gericht op kwaliteitsbeheersing in een organisatie. Door middel van meerdere richtlijnen helpt deze norm bij het verbeteren van de prestaties van de organisatie en bij het inspelen op risico’s, kansen, bedreigingen, toekomstige behoeften en verwachtingen. De standaard is gebaseerd op de principes van kwaliteitsmanagement, waaronder:

  • Klantgerichtheid;
  • Betrokkenheid van medewerkers en het topmanagement;
  • Een procesbenadering
  • Relatiemanagement.

Met de nieuwe ISO 9001:2015 bepaalt een organisatie wie de stakeholders en wat de risico’s zijn. Op basis daarvan worden alleen de relevante onderdelen vastgelegd voor het werkproces en de kwaliteit van de dienstverlening.

ISO 9001 audit bij ViS ViS Detachering ISO gecertificeerd

Het team van ViS Detachering kwam meerdere keren bij elkaar om te brainstormen over de uitwerking van de OGSM-methode. Na het maken van een contextanalyse, stakeholderanalyse, BowTie-risicoanalyse en een verdere verdieping van de procesbeschrijving was het eindelijk zover: de dag van de officiële audit bij ViS. Ondanks al onze zorgvuldige voorbereidingen was het uiteraard een spannende dag. De dag stond in het teken van het toetsen en doornemen van alle documenten en het team van ViS Detachering werd flink aan de tand gevoeld over de werkwijze, processen en de kwaliteit. Gelukkig gaf de auditor na deze beproevingen aan dat hij een positieve indruk van de organisatie had en dat wij onze zaken en kwaliteit goed op orde hebben. Na enkele weken kwam dan ook de verlossende brief met de officiële uitslag van de ISO 9001 audit: Positief! We zijn trots op dit mooie resultaat en zien dit als een bekroning op ons gestructureerde werken. Ook in de toekomst blijven we bij ViS actief bezig met goede kwaliteitsbeheersing en de verbetering daarvan.

Heeft u vragen over onze dienstverlening of wilt u de beleidsverklaring inzien, neem dan contact met ons op via 0182 820250 of info@ViSdetachering.nl .