Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen: de feiten op een rij

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft al meerdere keren het nieuws weten te bereiken en brengt veel onduidelijkheden met zich mee. Gaat de aannemer straks zijn eigen vlees keuren? Wordt het bouwtoezicht te ingewikkeld? En wat voor invloed heeft deze wet op de rol van de architect?

De antwoorden op deze vragen kunnen we voorlopig nog niet geven. Wel zetten we in dit nieuwsitem de feiten voor je op een rij. Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument te versterken.

Waarom dit wetsvoorstel?

Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt.

Wanneer gaat de Wet in?

De Kamer heeft op 9 april 2019 ingestemd met het voorstel van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken en Huis van de Koning om het voorstel op dinsdag 23 april 2019 te heropenen en met een derde termijn voort te zetten. Op 14 mei 2019 stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Uiterlijk op 10 mei 2019 zal de minister van BZK met betrekking tot bepaalde aspecten nog een verduidelijkende brief naar de Kamer sturen.

Update: De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen.

Wijzigingen

De Wet brengt een groot aantal wijzigingen aan in het publiekrechtelijke stelsel. Ten eerste wordt bepaald of een bouwwerk bouwbesluittoetsvrij is of dat er een preventieve toets vooraf moet plaatsvinden om de bouwkwaliteit te toetsen. De bouwkwaliteit zal door kwaliteitsborgers met behulp van instrumenten voor kwaliteitsborging worden getoetst. De kwaliteitsborger levert bij oplevering een verklaring af waaruit blijkt dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. Met de introductie van de kwaliteitsborger ontstaat een nieuwe taak en rol in het bouwproces. De door hem gebruikte instrumenten worden op de markt gebracht door instrumentaanbieders, die op hun beurt weer bij een Toezichthoudende organisatie hun instrumenten ter beoordeling moeten aanbieden.

Bronnen en artikelen

ViS professional Jean de Vries vertelt: Project de Prins Clausbrug Dordrecht

De Prins Clausbrug in Dordrecht, een nieuwe voetgangers- en fietserbrug over het Wantij, die de nieuwbouwwijk Stadswerven met de binnenstad van Dordrecht gaat verbinden. In opdracht van de gemeente Dordrecht wordt de brug gebouwd door de combinatie Dura Vermeer-Hillebrand. Het wordt een beweegbare brug met een opvallend ontwerp: aan onze collega Jean de Vries de uitdaging om deze brug conform contract te laten realiseren.

ViS professional Jean de Vries

In juni 2018 is Jean als sr. Projectingenieur aan de slag gegaan bij het Ingenieursbureau Drechtsteden en per 1 oktober 2018 is hij gestart als Contractmanager van de brug. Jean vertelt: “Naar aanleiding van een projectprijsvraag vanuit de gemeente Dordrecht heeft in 2014 Zuuk Architecten de brug ontworpen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met onder andere de eis voor een onbeperkte doorvaarthoogte. Om die reden is gekozen voor een beweegbare constructie met een draaibare ballastmast. Deze draaibare ballastmast wordt 30 meter hoog en maakt van het openen en sluiten van de brug een waar schouwspel.”

Technische hoogstandjes

Jean heeft eerder in zijn carrière als Projectleider gewerkt bij de aanbouw en renovatie van diverse bruggen. Echter, het ontwerp van deze brug, het feit dat het een beweegbare brug wordt en dat hij als Contractmanager werkt, ziet Jean als een hele nieuwe uitdaging. “Mijn taak is om te zorgen dat de brug uiteindelijk wordt zoals hij is bedacht. Er komen bij dit project veel verschillende disciplines en componenten kijken. We werken met meerdere partijen samen en er worden allerlei technische hoogstandjes in de brug verwerkt. Dit alles bij elkaar maakt het een erg interessant project.”, aldus Jean.

Uitgangspunten

Op dit moment heeft Jean met de betrokken partijen de uitgangspunten vastgesteld, waarbij onder andere gekeken is naar de van toepassing zijnde NEN normen, de windbelasting, ontwerp aspecten en de machinerichtlijn. Door het toepassen van rekentechnieken zijn optimalisaties doorgevoerd met behoud van het architectonisch ontwerp. Binnenkort wordt het definitieve ontwerp ingediend. Jean gaat dan met zijn team, bestaande uit zes man, alle documenten toetsen: “Gezien de grote hoeveelheid documenten die we verwachten, hebben we het team inmiddels verdeeld in omgevingsmanagement, funderingstechnieken, remmingwerken, betonwerken, staalwerken en hydraulica en elektronica, zodat we straks weten wie welke documenten gaat toetsen.”

Spectaculaire montage

Jean kijkt nu al uit naar de montage straks op locatie: “De brug wordt in stukken bij de staalbouwer gemaakt en daarna vervoerd naar de locatie. Daar staat de veiligheid voorop en worden de stukken ter plaatse aan elkaar gemonteerd. Dat blijft altijd een spannend moment: past alles goed op elkaar? Ook wordt het een spektakel om te zien, dat ik niet wil missen.”

Gedeeld enthousiasme

Het enthousiasme van Jean en zijn team over de brug wordt gedeeld door de omwoners. De omgeving heeft positief gereageerd op de plannen voor de Prins Clausbrug: “Naast dat ze een prachtige brug krijgen, zal het centrum van Dordrecht voor de bewoners sneller te bereiken zijn. Het scheelt ze ongeveer 2 km omfietsen.”, aldus Jean. Jean verwacht dat de combinatie Dura Vermeer -Hillebrand eind 2019 kan starten met de realisatie van de brug om deze eind 2020 te kunnen opleveren.

Jean werkt inmiddels zeven jaar met veel plezier voor ViS Detachering en de Prins Clausbrug is zijn vierde project waar hij aan werkt via ViS Detachering. Zie jij dit soort uitdagende projecten ook wel zitten? Stuur ons je CV en dan nemen we binnenkort contact met je op.

Eerste kennissessie 2019: een eye opener

Dinsdag 9 april vond de eerste kennissessie van 2019 plaats. Bij aanvang van de kennissessie was er gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een drankje, heerlijke canapés en een broodje. Daarna nam Annemarie Nederhoed van de Plastic Soup Foundation het woord.

Sinds begin dit jaar is ViS Detachering Business Angel van de Plastic Soup Foundation. Na een korte introductie over de Plastic Soup Foundation vertelde Annemarie hoe plastic in ons leven terecht is gekomen en wat daar nu de gevolgen van zijn. Natuurlijk is het bekende beeld van de plastic soep die op de oceaan drijft een probleem, echter het grootste probleem zijn de microplastics. Dit zijn hele kleine deeltjes plastic, die op microscopisch niveau kunnen voorkomen. Deze deeltjes blijven niet aan de oppervlakte drijven en zijn niet uit het de oceanen te filteren. De deeltjes komen via kril en vissen in onze voedselketen. Wist je dat we juist deze microplastics volop in ons dagelijks leven gebruiken? Het zit bijvoorbeeld in onze cosmetica, kleding en schoonmaakmiddelen. De presentatie van Annemarie heeft een diepe indruk achter gelaten en na afloop werden vele vragen gesteld. Meer informatie en tips om je plastic gebruik te verminderen vind je onderaan dit bericht.

 

Na een korte koffiepauze nam onze ViS collega Jean de Vries het stokje over om ons wat te leren over EMVI. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en heet inmiddels BPKV (Beste prijs-kwaliteitsverhouding). De BPKV kan worden ingezet bij aanbestedingen en weegt naast de prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. Jean vertelt echter dat volgens de Aanbestedingswet 2012 bij uitzondering de laagste prijs nog wel mogelijk blijft. De argumentatie moet dan worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument. De BPKV wordt meestal toegepast om de optimale kwaliteit uit de markt te halen. Nadat Jean een voorbeeld uit de praktijk heeft toegelicht branden de vragen los over de beoordelingscriteria. Om deze manier van beoordelen succesvol te laten zijn, zal in een vroeg stadium van het project al moeten worden nagedacht over de beoordelingscriteria, het gewicht van deze criteria moet worden bepaald én het model moet worden getoetst op gevoeligheid. Nadat Jean een rekenvoorbeeld liet zien en nog vele vragen beantwoordde, hebben we de avond op gezellige wijze afgerond.

 

Extra informatie Plastic Soup Foundation

Tijdens de presentatie van Annemarie is er verteld over diverse websites en apps met betrekking tot het reduceren en bewust worden van de plastic soep. Hieronder meer informatie en tips hoe je jouw steentje kan bijdragen:

  • Boek je wel eens je vakantie via booking.com? Gebruik dan de link booking.com/supportplasticsoup en boek je volgende trip. Booking.com doneert dan maar liefst 7% van het bedrag van elke boeking aan de Plastic Soup Foundation. De prijs blijft voor jou verder hetzelfde.
  • Dat plastic in ons eigen lichaam terecht komt, is inmiddels duidelijk. Wat plastic met onze gezondheid doet wordt dit jaar door de Plastic Soup Foundation en wetenschappers onderzocht. Ondertussen kan je alvast bekijken waar jou plastic dieet uit bestaat en wat je er aan kan doen. Bekijk hier de website.
  • Annemarie vertelde over het potje crème van Oil of Olaz dat is onderzocht en bijna 1,5 miljoen stukjes plastic bevatte. Lees hier meer over dit onderzoek.
  • Via de app ‘beat the microbead’ (kijk in de App Store op je telefoon) kan je de barcodes van je verzorgingsproducten scannen en zien of er in jouw product plastic is verwerkt. Hier vind je meer informatie over deze app.
  • De Plastic Soup Foundation pakt het plastic probleem bij de bron aan. Daarom moeten zij weten wat de grootste bronnen van de plastic soep zijn. Daarvoor is de app Litterati in het leven geroepen. Download de app op je telefoon en maak eerst een foto van het afval dat je op straat vindt, voordat je het weg gooit. Zo kan de Plastic Soup Foundation bijhouden wat voor afval het meest zwerft en daar de bedrijven op aanspreken. Lees hier meer over deze app.
  • 21 september 2019 is de ‘World Clean Up day’. Zet het in je agenda, download de Litterati app en ga met vrienden, familie en collega’s de straat op om plastic te ruimen. ViS Detachering zal je op de hoogte houden om zo samen de wereld een stukje schoner te maken.

Opkomend vakgebied: chroom-6 specialist

De afgelopen tijd is de stof chroom-6 volop in het nieuws geweest. Uit de berichtgeving komt duidelijk naar voren dat er meer kennis en kunde op dit gebied nodig is: een uitgelezen kans voor onze kandidaten om als pionier aan de slag te gaan.

Wet- en regelgeving

De gevolgen voor de gezondheid zijn lange tijd onderschat. Chroom-6 is zeer schadelijk voor de gezondheid en kankerverwekkend. Net zoals bij asbest veroorzaakt chroom-6 in vaste vorm geen problemen. Pas als er onderhoud wordt gepleegd, zoals schuren, krabben, branden of snijden, dan komt de stof vrij die via de neus, mond en zelfs via de huid ons lichaam kan binnendringen. Dit maakt het veilig onderhoud plegen aan of verwijderen van materialen met chroom-6 is dan ook een omvangrijke klus met ingewikkelde veiligheidsprocedures. Recent zijn de waardes waar je tijdens werkzaamheden aan blootgesteld mag worden verlaagd, maar verder is er nog geen duidelijke wet- en regelgeving omtrent chroom-6.

Hoe ga je om met chroom-6?

De stof is wereldwijd veelvuldig gebruikt in grondverf bij vliegtuigen, bruggen en industriële toepassingen. De grote vraag is nu: hoe pleeg je onderhoud en verwijder je op een veilige manier materialen waar chroom-6 in is verwerkt? Het is inmiddels onmiskenbaar dat het werk niet zomaar kan worden gedaan tijdens een re-integratieproject, zoals in Tilburg, of zonder beschermende maatregelen door medewerkers van Defensie. Het werk moet worden gedaan volgens strikte protocollen en door (nog op te leiden) specialisten.

Gepland onderhoud

Er staan de komende jaren onder andere diverse bruggen in Nederland op de planning voor onderhoud. Vorig jaar werd bekend dat bij een brug in de gemeente Schagen, een aantal Zeeuwse bruggen en de Waalbrug in Nijmegen verf met chroom-6 is gebruikt. Het onderhoud zal hierdoor veel tijd en geld kosten. Hoeveel bruggen er in totaal in Nederland zijn geverfd met een Chroom-6 houdende laag, is nog niet bekend. Naast dat het onderhoud plegen aan veel bruggen nu een probleem vormt, geldt dit ook voor het onderhoud aan treinen, vliegtuigen en ander defensie materieel. Zelfs de verflaag in bepaalde lantaarnpalen bevat chroom-6.

Pioniers gezocht voor deze uitdaging

Er is dus veel werk aan de winkel op dit gebied en dat merken we bij ViS Detachering. Onze opdrachtgevers zoeken medewerkers die zich willen verdiepen in onder andere welke maatregelen moeten worden genomen om veilig met chroom-6 te kunnen werken. Een specifieke chroom-6 opleiding bestaat nog niet. Via interne opleidingen bij onze opdrachtgevers zorgen we dat jij specialist wordt op het gebied van chroom-6.

Zie jij het wel zitten om te pionieren en te zorgen dat er veilig met chroom-6 om kan worden gegaan? Bekijk deze vacature en neem contact op met Didier om de mogelijkheden te bespreken.


Bronnen:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108030/Chroom-6-in-bruggen-is-een-landelijk-probleem-dit-zijn-de-eerste-van-velen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/04/nu-is-ook-de-verf-van-bruggen-verdacht-a3059460
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-is-chroom-6-en-hoe-gevaarlijk-is-het-~b480c32d/

Het belang van goede koffie op je werk

Het kan het onderwerp van de dag zijn: de koffie. ‘Het lijkt vandaag net slootwater’, of ‘wat een straffe bak, je lepeltje blijft er rechtop in staan’. Het lijkt wellicht wat overdreven, maar een lekkere bak koffie draagt bij aan je geluksgevoel op het werk. Het drinken van koffie is vandaag de dag een beleving, zo schieten de koffietentjes de grond uit en bestel je niet meer gewoon een bakkie koffie. Barista’s (een barman/vrouw die is gespecialiseerd in koffie zetten) nemen je mee in de wondere wereld van de ristretto, macchiato en cappuccino en zorgen dat jij je perfecte kop koffie drinkt. Ook komen er steeds meer koffiespreuken: ‘Het verschil tussen koffie en jouw mening is dat ik om koffie gevraagd heb.’ en ‘Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd’. Het is werkgevers aan te raden de kwaliteit van de koffie op kantoor serieus te nemen.

ViS Detachering is zich al tijden bewust van de impact van goede koffie op het werk en heeft onlangs een professionele espressomachine voor op kantoor aangeschaft. Helemaal in de ViS huisstijl met het logo op de zijkant. Om de koffie in stijl naar je werkplek te dragen, hebben we duurzame koffiebekerhouders laten maken. Jawel, met koffiespreuken!

Wil jij onze koffie komen proeven? Neem contact met ons op en wie weet kunnen we onder het genot van een kop koffie kijken of we ook aan jouw geluk op het werk kunnen bijdragen. Bekijk hier onze vacatures.

Op nrc.nl vind je dit artikel over de ‘koffiebeleving’

Project renovatie Museum Kam Nijmegen: ViS professional Peter op den Brouw vertelt

Onze collega Peter op den Brouw is sinds oktober 2018 werkzaam als Projectleider Renovatie/Restauratie bij Museum Kam in Nijmegen. Peter heeft hiervoor al meerdere renovaties en restauraties begeleid. Echter, wat dit project zo bijzonder maakt, is de archeologische collectie, waar rekening mee moet worden gehouden. Én de uitdagingen rondom het feit dat het museum zich in een rijksmonument bevindt.

Een klein stukje geschiedenis: het Museum Kam is in 1922 gebouwd in opdracht van Gerard Marius Kam. Rond 1900 heeft de heer Kam, nadat hij een fortuin had vergaard in de staalindustrie in Rotterdam, zich in Nijmegen gevestigd. Tijdens bouwwerkzaamheden in Nijmegen stuitten arbeiders in die tijd voortdurend op Romeinse voorwerpen, die zij meestal meteen te gelde maakten. Zo verkochten zij in 1900 vier potten aan de heer Kam. Vanaf dat moment besloot de heer Kam zich toe te leggen op het verzamelen van Romeinse oudheden en liet in 1919 op zijn kosten het museum bouwen om zijn archeologische collectie onderdak te bieden.

Inmiddels zijn we 100 jaar verder en is het pand toe aan een renovatie en restauratie. Peter is voor dit project ingezet en zit midden in de voorbereidingsfase: ”We zijn begonnen met het maken van een Programma van Eisen en het in kaart te brengen van de functies die wenselijk zijn in het nieuwe gebouw. Zo is de wens om meer ruimte te creëren voor het exposeren van de collectie. Op dit moment wordt meer dan de helft van het gebouw gebruikt als depot. Het museum mag meer een museumkarakter krijgen.”

Het doel van het project bestaat uit vier onderdelen, namelijk het restaureren, verduurzamen en toegankelijker maken van het gebouw, alsmede de mogelijkheid om het gewenste klimaat voor de collectie beter te kunnen realiseren en reguleren. Het gebouw is een rijksmonument, waardoor het aanzicht en interieur van het gebouw in stand moet worden gehouden. “Het doel is om het pand toch zo energieneutraal mogelijk te maken met onder andere zonnepanelen. Het streven is om in 2030 van het gas af te zijn”, aldus Peter. Welke maatregelen er kunnen worden genomen, wordt in de komende ontwerpfase onderzocht.

Een randvoorwaarde om het gebouw te kunnen restaureren is dat het gebouw leeg moet. Hier ligt een grote uitdaging voor het project. De collectie moet door specialisten met een archeologische achtergrond met aandacht worden ingepakt. Daarnaast moeten veel voorwerpen nog worden geregistreerd, gefotografeerd en gereinigd. Een tijdrovende klus. De depotstukken blijven in dozen en gaan eerst naar een depot in Wychen. Daarna worden ze samen met de depotstukken van de gemeente Nijmegen ondergebracht in een definitieve depotlocatie van de gemeente Nijmegen. Om de archeologische stukken goed te houden zullen de optimale klimaatomstandigheden moeten worden gecreëerd: “Qua temperatuur is dit makkelijk voor elkaar te krijgen. De juiste luchtvochtigheid in een ruimte te creëren, kan een uitdaging zijn”, aldus Peter. Hij vertelt verder: “De benodigde klimaatomstandigheden kunnen we desnoods in de dozen zelf creëren. Door bepaalde stoffen toe te voegen, verkrijgen we de juiste luchtvochtigheid. Deze luchtvochtigheid kan voor een lange tijd in stand worden gehouden”. De verhuizing zal in totaal ongeveer drie tot zes maanden duren.

Een andere uitdaging is om het museum toegankelijk te maken voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. In de huidige situatie is het museum alleen te bereiken via een trap en ook binnen in het museum zijn vele trappen en niveauverschillen. De voorstellen voor de toegankelijkheid zijn in de maak, Peter vertelt ons alvast: “Om het museum toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers zal er een hellingbaan moeten komen, alsmede een lift voor het bezoeken van de verschillende verdiepingen.” Waar deze lift in het gebouw of toch aan de buitenkant zal worden geplaatst, wordt de komende maanden duidelijk.

Het museum is de komende maanden nog te bezoeken. In de tweede helft van 2019 zal de verhuizing van de archeologische stukken plaatsvinden en de uitvoering zal worden gerealiseerd in 2020.

Peter heeft het naar zijn zin op het project en is te spreken over het werken via ViS Detachering. Hij vertelt: “Er is veel aandacht voor de medewerker. ViS Detachering springt er wat mij betreft uit vergeleken met andere detacheringsbureaus.”

Zie jij een project als dit ook wel zitten? Bekijk dan onze vacatures en stuur ons je CV.

Wat is geïnformeerd of parametrisch ontwerpen?

Geïnformeerd of parametrisch ontwerpen is een term die wij steeds vaker voorbij horen komen, maar wat is het precies? Hoe beïnvloed deze ontwikkeling de toekomst? En hoe beïnvloed dit de rol van de architect?

Wat is geïnformeerd of parametrisch ontwerpen

Geïnformeerd of parametrisch ontwerpen is een ontwerpproces, waarbij ontwerpen of modellen automatisch worden gegenereerd op basis van data of relaties tussen onderdelen. Denk hierbij aan parameters zoals maten, materiaaldikte of geometrie. Naast het afwegen van eindeloos veel alternatieven voor complexe geometrie en constructies, biedt parametrisch ontwerp ook mogelijkheden om tot in een laat stadium van het ontwerpproces wijzigingen door te voeren.

Hoe gaat het parametrisch ontwerpen de toekomst beïnvloeden?

Door deze manier van ontwerpen kunnen binnen no time verschillende modellen worden gegenereerd en scenario’s getest. Het is dan ook de verwachting dat het parametrisch ontwerpen met de tijd het handmatige ontwerpen gaat overnemen. Het staat echter nog in de kinderschoenen en daardoor zijn er veel uitdagingen die moeten worden aangepakt om het toepasbaar te maken voor diverse projecten. Koppelingen met teken- en rekenmodellen, onderhoud van de coderingen en versie updates van software pakketten zijn een aantal voorbeelden van deze uitdagingen.

Wat voor invloed heeft dit op de rol van de architect in een project?

Als architect zal je je meer en meer bezig gaan houden met het inzetten van algoritmes. Dit doe je in nauwe samenwerking met een programmeur. Alle mogelijke modellen worden beoordeeld en jij kiest de optimale oplossing. Als parametrisch ontwerper zal je kennis en interesse moeten hebben in diverse software programma’s. Een aantal parametrische ontwerpsoftware pakketten zijn: Grasshopper, Dynamo, Autodesk 3DStudioMax, Autodesk Revit en ArchiCad.

Onze eerste parametrisch ontwerpers zijn inmiddels op gesprek, ben jij de volgende?

Bekijk hier onze vacature voor geïnformeerd / parametrisch ontwerper

Geïnformeerd Ontwerper – Amstelveen

InfraTech 2019: gezellige drukte bij ViS Detachering

Afgelopen week vond de dertiende editie van de InfraTech plaats. Voor ViS Detachering was het inmiddels de 7e keer dat we onszelf presenteerden met een stand in Ahoy. Precies 22.503 bezoekers bezochten in deze vier dagen de InfraTech. Een stijging van maar liefst 7 procent ten opzichte van twee jaar geleden. Met ruim 600 exposanten is de InfraTech het grootste en belangrijkste kennisplatform van de infrabranche.

 

Op de stand van ViS Detachering was er continu een gezellig drukte. Onze spiksplinternieuwe espressomachine (een heuse Kees van de Westen voor de kenners) zorgde voor een leuke ambiance. We waren blij verrast met veel bekende en nieuwe gezichten die we in de stand hebben mogen ontvangen. Onder het genot van onze vers gezette koffie en Goudse siroopwafels wisselden we van gedachte met medewerkers, kandidaten en opdrachtgevers. Aan de vele gesprekken die we hebben gevoerd merkten we dat de vraag naar technisch talent enorm hoog is.

Deze week zullen wij onze agenda volledig toewijden aan het opvolgen van de contacten die we op de InfraTech hebben opgedaan. We willen iedereen bedanken die interesse heeft getoond in ons of bij onze stand langs is geweest. Mede dankzij jullie was de vakbeurs een groot succes! We vinden het erg waardevol om vier dagen lang eens fysiek bij te praten en kennis te maken met onze medewerkers, kandidaten en opdrachtgevers. Uiteraard zijn we in 2021 weer te vinden op de InfraTech.

ViS Nieuwjaarsevent in Aviodrome

    

Afgelopen zaterdag 12 januari vond het jaarlijkse ViS Nieuwjaarsevent plaats. Dit keer kwamen alle ViSsers, partners en guppies naar Aviodrome in Lelystad. De dag ving aan met het welkomstwoord, waarbij het kantoor-team werd geïntroduceerd, een filmpje over de Plastic Soup Foundation werd getoond en werd verteld waarom we de Plastic Soup Foundation steunen. Aansluitend stond er een heerlijke lunch klaar en konden de kinderen worden geschminkt.

Na de lunch was het tijd voor de rondleiding door het museum. De gidsen vertelden uitgebreid over de geschiedenis van de luchtvaart. Diverse vliegtuigen, waaronder de Boeing 747 konden we van binnen bezichtigen. De dag werd afgesloten met een borrel en een optreden van zingende stewardessen. Tijdens de liedjes maakten de stewardessen grappige foto’s, die we als aandenken gelijk mee konden nemen.

Het was een geslaagde dag en ontzettend leuk om iedereen weer te zien.

 

    

 

ViS Detachering bij RTL Z programma Doe Maar Duurzaam

Heb je de uitzending gemist? Hierbij alsnog ons item uit het RTL Z programma Doe Maar Duurzaam. In het item vertelt Pieter-Bas Slee hoe detachering bij ViS in zijn werk gaat, hoe belangrijk we de relatie met onze medewerkers vinden en met wat voor opdrachtgevers we werken. Tevens deelt één van onze medewerkers Edward Lefeber zijn ervaringen met gedetacheerd werken.