‘Bruggen hebben dringend onderhoud nodig’

20% van de betonnen bruggen en viaducten in Nederland heeft dringend onderhoud nodig, zo schreef Dagblad De Pers al in 2011. Onlangs waarschuwde ook de VROM-Inspectie dat ‘de aandacht voor constructieve veiligheid nogal eens tekort schiet’, zo stond in juni 2013 te lezen in GWW Totaal, het vakblad voor grond-, weg- en waterbouw.

Betonschade

De Pers baseerde zich in 2011 op vijf onderzoeksrapporten die werden gemaakt in opdracht van de VROM-Inspectie. Nederland telt zo’n 40.000 bruggen en viaducten, voor het merendeel gemaakt van beton. De meeste betonnen bruggen en viaducten stammen uit het tijdvak 1960-1980. Uit onderzoek blijkt dat na 40 jaar 5 procent betonschade heeft opgelopen. Na zeventig jaar is dat al 50 procent.

Corrosie

Het meest voorkomende euvel is corrosie van de bewapening door chloride. Vooral bij opleggingen onder lekkende voegen zijn de gevolgen daarvan zeer ernstig.

Volgens onder andere TNO heeft een traditionele betonreparatie een gemiddelde levensduur van slechts 10 jaar. Door kathodische bescherming – een methode van corrosiebestrijding gebaseerd op potentiaalverlaging – kan een bouwwerk weer 25 jaar mee.

Voorspelling reparaties bruggen

TNO deed een voorspelling van het aantal reparaties die in de nabije toekomst nodig zijn. Het onderzoeksinstituut baseerde zich daarbij op verdelingen van bouwjaren en de verwachting van schade. In 2012 ging het om 300 tot 500 bruggen waaraan ‘stevig onderhoud’ nodig is. In 2024 zou dat aantal zijn verdubbeld en in 2040 verviervoudigd. Het gaat dan om 1080 tot 2100 bruggen en viaducten.

Bronnen
GWW Totaal, juni 2013
Dagblad De Pers, 25 juli 2011