ViS vernieuwt en breidt uit

ViS vernieuwt en breidt uit

ViS vernieuwt! Ons bedrijf is volop in ontwikkeling, zo ook ons personeelsbestand. Onze gewaardeerde collega Bjorn Versnel koos in november 2015 voor een functie elders met een meer technisch-inhoudelijke uitdaging. Roos van Gelder, verantwoordelijk voor de commerciële ondersteuning en de financiële administratie, zocht na acht jaar een nieuwe uitdaging.

Gelukkig haalde ons kantoor ook weer verse ViS binnen. Wij verwelkomen Deborah de Hoog en Caroline Haenen als nieuwe medewerkers voor de commerciële ondersteuning. Daarnaast is ons team uitgebreid met een adviseur: Miranda Opstal.

Maak kennis met onze drie nieuwe medewerkers op de site van ViS Detachering. Kijk bij Over ons.

Bekijk de foto’s van onze nieuwe medewerkers en lees een persoonlijke voetnoot bij Over ons.

Kalinka van der Stelt wint iPad actie ViS Detachering

En de winnaar van de iPad is…

ViS Detachering was op 20-23 januari prominent aanwezig op de InfraTech 2015, de grootste vakbeurs op het gebied van infrastructuur in Nederland. De speciale actie ‘Schrijf je in bij ViS en maak kans op een iPad mini’, was volgens initiatiefnemer Pieter-Bas Slee van ViS een groot succes. Gelukkige winnaar: Kalinka van der Stelt.

Kort na de toonaangevende vakbeurs, waarop traditioneel de volledige ‘infraketen’ zich presenteert, mocht Kalinka de felbegeerde iPad mini komen ophalen op het kantoor van ViS in Reeuwijk. Haar zoon was getuige. Kalinka toonde zich verrast: “Dit had ik niet verwacht. Ik doe vaker mee met acties, maar dit is de eerste keer dat ik zo’n mooie prijs win.”

InfraTech 2015

ViS deed voor de derde keer mee aan de InfraTech. Een mooie en enerverende beurs, vindt Pieter-Bas Slee. “Het is altijd goed om in een ontspannen sfeer in een eigen stand bij te praten met oude bekenden. Zo’n beurs is bovendien de ideale omgeving om ViS onder de aandacht te brengen van nieuwe kandidaten en toekomstige opdrachtgevers. Uiteraard zijn wij op de InfraTech 2017 ook weer van de partij.”

Winnares iPad mini ViS actie
Kalinka van der Stelt neemt haar prijs in ontvangst.

Gemeente Gouda pakt rioleringen aan

De grond in Gouda is zacht en de grondwaterstand is hoog. Dat maakt het Goudse rioleringsstelsel kwetsbaar. Jean de Vries van ViS Detachering werkt bij de gemeente Gouda aan maatregelen die nodig zijn om verder verval tegen te gaan.

Projectleider Aanleg Afvalwater Transport Systemen

Jean de Vries werkt gedetacheerd via ViS Detachering als Projectleider Aanleg Afvalwater Transport Systemen (ATS) bij de gemeente Gouda. Hij legt uit: “De historische binnenstad van Gouda is gebouwd op een kleiige ondergrond. Een groot deel van de stad daaromheen is in de 20e eeuw gebouwd op zachte, veenhoudende grond. In heel Gouda heeft de grond daardoor weinig draagkracht. Omdat bovendien de grondwaterstanden relatief hoog zijn, is het nooit verstandig geweest om diep te graven. Daarom werden rioleringsbuizen in het verleden aangelegd met zo weinig mogelijk helling.”

Keerzijde

Die aanpak heeft een keerzijde, weet Jean. “Door de vlakke ligging komen ongewenste rioolgassen vrij, die de betonnen rioolbuizen aantasten. Die buizen, meestal gefundeerd op palen, zijn bovendien bepaald niet onderhoudsvrij. Door het inklinken van de bodem gaat de grond letterlijk aan de buizen hangen. In combinatie met de druk van het verkeer boven de grond leidt dat regelmatig tot scheurvorming en zelfs instortingsgevaar. Dit alles maakt het rioolstelsel van Gouda onderhoudsintensief en dus kostbaar.”

Compartimentering Rioleringen

In een speciaal Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) besloot het gemeentebestuur in 2004 dat maatregelen nodig waren om verder verval tegen te gaan. Jean: “Met gebiedsstudies werd de situatie van de rioleringen in kaart gebracht. Het doel was de rioleringsgebieden te verkleinen door een rioolstelsel op te delen in compartimenten, om zo de verblijftijd van het afvalwater en daarmee de aantasting van de buizen te beperken of zelfs te voorkomen.”

Gescheiden stelsel

In de vooroorlogse wijken wordt het bestaande, gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. In verschillende naoorlogse wijken gaat de gemeente Gouda over tot compartimentering. “Het afvalwater wordt voortaan met behulp van pompen via een persleidingssysteem afgevoerd naar een hoofdrioolgemaal”, besluit Jean.

Meer weten over ViS?

Geïnteresseerd in onze projecten? Kijk dan eens op onze pagina opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Stil Mastiek maakt asfalt stiller, schoner en ‘makkelijker’

Asfalt is volop in beweging. Door toepassing van het nieuwe mengsel Stil Mastiek 0/8 wordt asfalt stiller, milieuvriendelijker en gemakkelijker aan te leggen en te repareren.

Geluidswerende deklagen (DGD)

Vooral in stedelijke omgevingen worden al geruime tijd dunne, geluidswerende deklagen (DGD) aan asfalt toegevoegd. De huidige generatie DGD heeft als nadeel een relatief korte levensduur. DGD is bovendien slecht bestand tegen zwaar verkeer en kwetsbaar bij de aanleg.

Stil Mastiek 0/8

De oplossing is het nieuwe mengsel Stil Mastiek 0/8. Volgens ontwikkelaar Reef Infra is de uitvoering robuuster, waardoor het beter verwerkbaar is. “Stil Mastiek 0/8 gaat aanzienlijk langer mee dan DGB en geeft bovendien meer geluidsreductie”, vertelde Henny ter Huerne van Reef Infra onlangs in het vakblad voor infrastructuur en mobiliteit OTAR. “Stil Mastiek 0/8 is onder meer aangelegd in Enschede en op de N743 bij Borne. Bij proeven daar zijn geluidsreducties gemeten van 3,0 tot 3,9 dB(A).”

Bron
OTAR Magazine, jaargang 2013, nr. 1

‘Bruggen hebben dringend onderhoud nodig’

20% van de betonnen bruggen en viaducten in Nederland heeft dringend onderhoud nodig, zo schreef Dagblad De Pers al in 2011. Onlangs waarschuwde ook de VROM-Inspectie dat ‘de aandacht voor constructieve veiligheid nogal eens tekort schiet’, zo stond in juni 2013 te lezen in GWW Totaal, het vakblad voor grond-, weg- en waterbouw.

Betonschade

De Pers baseerde zich in 2011 op vijf onderzoeksrapporten die werden gemaakt in opdracht van de VROM-Inspectie. Nederland telt zo’n 40.000 bruggen en viaducten, voor het merendeel gemaakt van beton. De meeste betonnen bruggen en viaducten stammen uit het tijdvak 1960-1980. Uit onderzoek blijkt dat na 40 jaar 5 procent betonschade heeft opgelopen. Na zeventig jaar is dat al 50 procent.

Corrosie

Het meest voorkomende euvel is corrosie van de bewapening door chloride. Vooral bij opleggingen onder lekkende voegen zijn de gevolgen daarvan zeer ernstig.

Volgens onder andere TNO heeft een traditionele betonreparatie een gemiddelde levensduur van slechts 10 jaar. Door kathodische bescherming – een methode van corrosiebestrijding gebaseerd op potentiaalverlaging – kan een bouwwerk weer 25 jaar mee.

Voorspelling reparaties bruggen

TNO deed een voorspelling van het aantal reparaties die in de nabije toekomst nodig zijn. Het onderzoeksinstituut baseerde zich daarbij op verdelingen van bouwjaren en de verwachting van schade. In 2012 ging het om 300 tot 500 bruggen waaraan ‘stevig onderhoud’ nodig is. In 2024 zou dat aantal zijn verdubbeld en in 2040 verviervoudigd. Het gaat dan om 1080 tot 2100 bruggen en viaducten.

Bronnen
GWW Totaal, juni 2013
Dagblad De Pers, 25 juli 2011

‘Bij Rijkswaterstaat is het flink pionieren’

Sinds januari 2013 werkt Alex Dol van ViS Detachering als Junior Omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland aan het project Knooppunt Hoevelaken. Alex houdt zich onder meer bezig met omgevingsmanagement en risico- en documentmanagement. “Het is flink pionieren hier.”

Knooppunt Hoevelaken

Het project Knooppunt Hoevelaken gaat over een verbreding van de A1 en de A28 en verschillende aanpassingen aan het knooppunt. “Ongeveer 30 kilometer snelweg in totaal”, vertelt junior omgevingsmanager Alex. “Momenteel is Rijkswaterstaat Midden-Nederland bezig met de aanbesteding voor de planstudie en met verdere voorbereidingen. De oplevering is voorzien in 2022.”

Complex project

Knooppunt Hoevelaken is een complex project, waarbij veel overheidspartijen, belangengroepen en grondeigenaren betrokken zijn. Alex: “Er is voor gekozen om in één keer de planstudie en de realisatie aan te besteden. Vervlechting noemen we dat. Dat levert tijdwinst op, maar Rijkswaterstaat Midden-Nederland wordt wel gedwongen om nu al keuzes te maken over de realisatie, die pas na 2018 begint.”

Omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat

Naar de omgeving is dat een lastige boodschap, weet Alex. “We weten immers nog niet precies hoe het wegontwerp eruit komt te zien. We moeten keuzes maken op basis van aannames. Het omgevingsmanagement in zo’n vroeg stadium al uitbesteden, is iets waar Rijkswaterstaat nog weinig ervaring mee heeft. Het is dan ook flink pionieren hier.”

Risico- en documentmanagement

In zijn werk als Junior Omgevingsmanager heeft Alex vooral een rol in het traject met de mede-overheden. “Ik zorg dat uitwisseling van informatie vlot verloopt en dat afspraken met onze mede-overheden worden nagekomen. Daarnaast verzorg ik het risico- en documentmanagement binnen het omgevingsteam. Daarmee ben ik de schakel tussen het team Omgevingsmanagement en het team Projectbeheersing. Die rol past mij prima!”

Meer weten over ViS?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250. Onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Nieuwe recruiter ‘stormachtig’ van start

Op de magische datum 10-10-2012 is een nieuw recruitmentbureau gestart voor professionals in financiële disciplines: STORM Financial Recruitment. STORM is opgericht door Arnold Bouman, die kan bogen op een uitgebreid netwerk van professionals en organisaties in de financiële branche. Aandeelhouders zijn Gijs van Ierssel en Pieter-Bas Slee van ViS Detachering, het recruitmentbureau voor Bouwkunde en Civiele Techniek. Met meer dan tien jaar ervaring met detachering en werving & selectie, treden Van Ierssel en Slee bovendien op als adviseur.

Werkzaamheden STORM

STORM rekruteert toptalenten in financiële functies voor financials als banken en verzekeraars. Maar zij rekruteren ook voor financiële afdelingen van bedrijven in verschillende economische segmenten. “Met een uitgebreid netwerk in de financiële wereld is STORM in staat iedere recruitmentopdracht succesvol uit te voeren”, licht Arnold Bouman zijn initiatief toe. “STORM wil professionals voor langere tijd aan zich binden, door nadrukkelijk tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van flexwerkers en zzp’ers aan transparantie. Zij hanteert de menselijke maat, houdt de lijnen kort en wil voor alles eerlijk zaken doen. Ons uitgangspunt: iedere organisatie, iedere professional en ieder proces is uniek.”

Duurzaam

In zijn bedrijfsvoering heeft STORM speciale aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bouman: “We rijden liever in een Prius dan in een Porsche en gebruiken zo weinig mogelijk papier. Er was nog geen recruitmentbureau voor financials dat expliciet rekening houdt met de drie-eenheid ‘people, planet, profit’. We streven niet alleen naar winstmaximalisatie, maar houden voortdurend rekening met de gevolgen van ons doen en laten voor het milieu. We willen een werkrelatie met partners waarin we elkaar stimuleren tot duurzaamheid. We willen ook onszelf daarin blijvend ontwikkelen.”

Nieuwe kennisgebieden GWW en utiliteitsbouw

De vakgebieden grond-, weg- en waterbouw (GWW) en utiliteitsbouw zijn voortdurend in beweging. Recentelijk werden verschillende nieuwe terminologieën geïntroduceerd in de kennisgebieden gww en utiliteitsbouw. Denk aan ‘functioneel specificeren’, ‘systems engineering‘, ‘ISO-15288’ en ‘systeemgerichte contractbeheersing’. Zowel overheden, ingenieursbureaus als bouwbedrijven moeten weten wat onder deze kennisgebieden wordt verstaan en wat de voordelen zijn.

Presentaties en workshops voor kennisgebieden gww en utiliteitsbouw

ViS is bekend met deze nieuwe technieken. Met presentaties en workshops leggen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden uit hoe ze in elkaar streken en welke voordelen ermee worden gehaald. ViS verzorgt presentaties die zijn afgestemd op de specifieke wensen van zijn klanten.

De kennisgebieden op een rij:
• functioneel specificeren
• systems engineering
• ISO-15288
• UAV-gc
• DBFM
• systeemgerichte contractbeheersing
• afwijkingen- en wijzigingenbeheer
• inrichten gegevensbeheer met behulp van Relatics software voor integraal projectmanagement aan OG- en ON-zijde met controle, rapportage en dashboard voorzieningen.

Meer weten over ViS Detachering?

Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250. Op onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.

Carerix: snel en eenvoudig

Vernieuwing van CRM-systeem

Meer overzicht voor de zoekende professional. Meer snelheid van handelen bij het vinden van een nieuw project. Dit wordt gerealiseerd door een nieuwe website, het CRM-systeem Carerix en een vernieuwde huisstijl. ViS Detachering wil zijn diensten onder de aandacht brengen bij nieuwe, ervaren kandidaten. Net zoals wij hebben zij een passie voor de vakgebieden Bouwkunde en Civiele Techniek.

Website gekoppeld aan Carerix

De website is ontworpen door het gerenommeerde bureau Cygne Webdesign. Door gebruik te maken van het CRM-systeem Carerix, dat direct is gekoppeld aan de website, hebben bezoekers snel en eenvoudig inzicht in openstaande vacatures. Ook biedt dit CRM-systeem de mogelijkheid voor nieuwe collega’s en zelfstandigen om zich online in te schrijven.

De lancering van de nieuwe website en de ingebruikname van Carerix vallen min of meer samen met onze verhuizing van Gorinchem naar Reeuwijk. Het werkgebied van ViS Detachering heeft een nadruk op de Randstad. Vanuit een centraal in de Randstad gelegen vestiging hopen we zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten nog beter te kunnen bedienen.