Algemene Voorwaarden ViS Fotowedstrijd 2018

ViS Fotowedstrijd 2018 – ViS Projectpics

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ViS Fotowedstrijd 2018, ViS Projectpics (verder te noemen: ‘de actie’) van ViS Detachering BV,  gevestigd en kantoorhoudend te Reeuwijk aan de Fokkerstraat 16, Nederland.

1. Algemeen

1.1. Het betreft een eenmalige actie. De actie begint op vrijdag 9 maart 2018 en eindigt op vrijdag 20 april 2018 om 23.59 uur.
1.2.Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. ViS Detachering behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.
1.3.Deelname aan deze actie is uitsluitend bestemd voor mensen die werkzaam zijn bij of voor ViS Detachering of ViS Interim.
1.4. Kantoormedewerkers van ViS Detachering zijn uiteraard uitgesloten van de prijs maar kunnen wel deelnemen.

2. Speelwijze

2.1. Wekelijks worden er per e-mail inspiratiefoto’s gedeeld ten behoeve van de actie.
2.2. Via de website www.visdetachering.nl/fotowedstrijd kunnen deelnemers binnen de aangegeven periode foto’s uploaden.
2.3. Iedere deelnemer dient 3 tot vijf foto’s te uploaden om kans te maken op de prijs.
2.4. Op www.visdetachering.nl/fotowedstrijd zijn de inzendingen zichtbaar die meedingen naar de prijs en is alle informatie over de actie te lezen.
2.5. Een ingezonden bestand kan maximaal 10 MB zijn en dient te worden geüpload in een JPEG- of PNG-bestandsformaat via www.visdetachering.nl/fotowedstrijd of per mail naar info@visdetachering.nl

3. Voorwaarden

3.1. De ingezonden foto’s moeten gerelateerd zijn aan het vakgebied Civiele Techniek en/of Bouwkunde en een (eigen) ontwerp of project weergeven.
3.2. Beeldmanipulatie is niet toegestaan. Lichte beeldbewerking is wel toegestaan.
3.3. De inzender verklaart eigenaar te zijn van de foto en, mits van toepassing, houder te zijn van het portretrecht. ViS Detachering is op geen enkele wijze aansprakelijk wanneer inzender niet de eigenaar of portretrechthouder is van de ingestuurde foto(‘s).
3.4. Aanstootgevend materiaal wordt niet geplaatst.

4. De prijs

4.1. De winnaar van de fotowedstrijd krijgt een verzorgde reis in eigen tijd naar een civieltechnische of bouwkundige bestemming naar keuze ter waarde van maximaal €4.400,- .
4.2. De bestemming en tijdsduur van de reis worden in nader overleg afgestemd met de winnaar.
4.3. De winnaar en de personen die meegaan zijn zelf verantwoordelijk voor het hebben van alle benodigde reisdocumenten en verzekeringen voor deze reisperiode.
4.4. Naast de hoofdprijs zullen er ook een tweede en derde prijs worden uitgereikt.

5. Winnaars

5.1. Een jury beoordeelt alle inzendingen en bepaalt de winnende foto’s. In de jury zitten 4 personen: 2 personen van ViS en 2 personen buiten ViS.
5.2. In juni 2018 wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een ViS-event.
5.3. De winnaar zal na de uitreiking bekend gemaakt worden via de website, sociale media en via de nieuwsbrief van ViS Detachering.
5.4. De gewonnen prijs is niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor een geld of een andere prijs. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs wordt de prijs niet uitgekeerd.

6. Privacy

6.1. De gegevens die worden ingevoerd op www.visdetachering.nl/fotowedstrijd worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen.
6.2. Met het uploaden van foto’s geeft de inzender ViS Detachering het recht om alle foto’s zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
6.3. De ingevoerde persoonlijke gegevens blijven strikt persoonlijk.