A16: het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug

Het doel van het project A16: het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug

De Van Brienenoordbrug is niet meer weg te denken uit Rotterdam en is één van de drukste bruggen in Nederland. Per dag rijden maar liefst 230.000 voertuigen over de brug, passeren er 120.000 schepen per jaar en gaat de brug 150 keer open. Doordat de brug door de jaren heen meer en meer is belast, is er slijtage ontstaan en om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen is vervanging en renovatie van delen van de brug noodzakelijk. Dit project valt onder de grote onderhoudsopgave in Zuid-Holland, hierin zijn onder andere dertien bruggen opgenomen.

Wat gaat er gebeuren?

Het project A16: het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug is in 2020 van start gegaan. In 2020 is er eerst aanvullend onderzoek verricht naar de exacte staat van de brug om zo precies in beeld te krijgen wat de stand van zaken is. Aan de hand van dit onderzoek kan men tevens inventariseren of werkzaamheden gecombineerd kunnen worden om het project zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

De contractvoorbereiding en aanbesteding staan van 2020 tot 2023 op de planning, vervolgens zullen van 2023 tot en met 2025 in het teken staan van de voorbereiding. Zo zal in deze periode de bouw van de nieuwe westboog van start gaan. Vanaf 2026 tot en met 2028 zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden, deze bestaan onder andere uit:

  • Het vervangen van de westboog.
  • Het vervangen van de brugkleppen.
  • De vernieuwing van de bedieningssystemen.
  • Het vervangen van de oostboog.

De omgeving

De uit te voeren werkzaamheden zullen voor hinder zorgen voor zowel het wegverkeer als voor de scheepvaart. Om zo veel mogelijk hinder te voorkomen zullen diverse werkzaamheden in rustigere periodes (bijvoorbeeld tijdens de zomer) worden uitgevoerd. Ook zullen de nodige verkeersmaatregelen genomen worden, zo zal het wegverkeer bijvoorbeeld omgeleid worden via de A15, A12 en A27. Eveneens wordt er gekeken naar het tijdelijk inzetten van meer openbaar vervoer of het tijdelijk reduceren van het tarief hiervan. Maar, ook het (brom)fietsverkeer zal enige hinder gaan ondervinden, hiervoor worden de maatregelen nog voorbereid.

Niet alleen op de brug is het dagelijks goed druk, maar de Nieuwe Maas bij Rotterdam is eveneens één van de drukste vaarroutes van Nederland. Voor de scheepvaart wordt ook onderzocht of er alternatieve routes zijn, bijvoorbeeld de Oude Maas en de Noord.

ViS Detachering en Rijkswaterstaat: het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug

Al ruim zestien jaar werken Rijkswaterstaat en ViS Detachering samen. ViS zorgt hierbij voor de inzet van de juiste professionals ten behoeve van vele functies en grote projecten. Denk hierbij aan zeer uiteenlopende (grote) projecten, zoals de Ring Utrecht (A27 / A12), Schiphol-Amsterdam-Almere, de verbreding van de A2, A-lanes en uiteraard ook de Van Brienenoordbrug. In de komende jaren zal in zowel de voorbereidings- als realisatiefase versterking nodig zijn. Dit geldt tevens voor de kant van de onderaannemers en betrokken advies- en ingenieursbureaus.

Projecten zoals bovenstaand hebben niet alleen gevolgen voor de directe omgeving en onderliggen infrastructuur, maar dit behelst ook de nodige ruimtelijke aanpassingen, zoals op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook dit zijn onze directe opdrachtgevers, zoals: gemeente Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel, BAR Organisatie en provincie Zuid-Holland.

Wil jij een bijdrage leveren aan grote toonaangevende projecten?

Reeds is één van onze professionals al gestart op dit project in de functie van Systems Engineer en wij hebben nog meer aanvragen ontvangen voor de invulling van diverse functies. Zo zijn wij op zoek naar:

Interesse? Neem dan contact op met één van onze Adviseurs, dit kan via de e-mail op info@visdetachering.nl of telefonisch op 0182-820250.